امروز: سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۱ قمری و ۰۷ ژوئیه ۲۰۲۰ میلادی
شنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
به گزارشتمیم نیوز

 

 ماده ۱- کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری ، وزارت بازرگانی ، وزارت راه و ترابرای ، وزارت نفت ، وزارت امور خارجه ، وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارتخانه های صنعتی و معدنی ، وزارت کشاورزی ، وزارت جهادسازندگی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت تعاون ، سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک ایران ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ، تهیه پیش نویس لوایح قانونی ، مصوبات هیات دولت ، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیات دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت :
۱ - لایحه مقررات صادرات و ورادات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
۲ - لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.
۳ - آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادارت و واردات ، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.
۴ - اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.
۵-طرح تصویبنامه های هیات وزیران ، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصادی هیات وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
۶-کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.
تبصره ۱- کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته مذکور در مزارت بازرگانی خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذی ربط منعکس خواهد گردید.
تبصره ۲- در مواردی که وزارتخانه های دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذی ربط با حق رای به جلسه دعوت خواهد شد.
ماده ۲- وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی موکول به موافقت آنهاست باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود یا صدور کالاهای مذکور تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام دارند و در موارد استثنایی که به دلایلی العام موافقت کلی مقدور نباشد دلایل خود و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
تبصره - در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمانها – به استثنای کالاهای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – که وزارت صنعت و معدن و تجارت اقدام به استعلام از وزارت خانه یا سازمان ذیربط می نماید چنانچه ظرف 15روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است راساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

ماده ۳- وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک میباشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام موسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر به اطلاع وارد کنندگان، صدر کنندگان و سازمانهای اجرایی ذی ربط برسانند.
تبصره – وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خودرا ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند.

ماده ۴- وزارتخانه ها و سازمانهای مسوول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها – که برای ورود کالا اخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمیگردند – موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا ضوابط یاد شده را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانه های گروهی به اطلاع واردکنندگان و صادر کنندگان و سازمان های اجرایی برساند در غیر این صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آنها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.
تبصره 1 – وزارتخانه ها و سازمان هایی که مسئول صدور مجوزهای لازم هستند موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره 2 – موارد استثنا و نیز هرگونه اعمال محدودیت در مبادی ورودی و خروجی کشور با اعلام وطارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات تعیین می شود. ورود کالاهایی که سابقه قبلی ورود از کشور مبدا را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.

ماده ۵- با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون» نامیده میشود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.
موارد استثناء
۱-کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آیین نامه می آید و در حد مقرر در آن، گمرک موظف است آمار ورادات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.
۲-کالاهای خاص نظامی با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص انرژی اتمی با تایید رییس سازمان انرژی اتمی.
۳-کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص میگردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام مینماید.
۴-کالاهای وراداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص میشود.
۵- نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.
6- نمونه کالاهایی که جهت عرضه د رکلییه نمایشگاه های بین المللی تخصصی وارد می شوند .
تبصره – کالاهای اهدایی موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن (به استثنای کالاهای اهدایی دولت ها، اشخاص و موسسات خارجی و سازمان های بین المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در ایران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۳۷ قاون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.
تبصره ۲- مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود. لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تایید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدا یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانونا الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمیباشد.
تبصره ۳- در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده ۶- در مواردی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موضوع ماده ۳ این آیین نامه، وارد کنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قرار دادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابقط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تایید رایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وازرت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود، و ثبت سافرش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده ۷- مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعملهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه، شرایط صدور گواهی های موضوع ماده ۶ فوق که در چهار چوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عینا ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی العام میشود جزو ضوابقط ورود و صدور کالا میباشد که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده ۸- الف: کالای ممنوعه قانونی عبارت است از کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین ممنوع شده است.
ب: کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده ۹- هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده ۱۰- در اجرای ماده ۳ قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام میگردد:

۱-ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر میگردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.
تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمیگردد:
الف - نمونه های تجاری و صنعتی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی شود.
ب - ماشین آلات، تجهیزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی راسا وارد می نمایند.
پ - عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمانها و موسست دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تامین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کال برای عملیات تجاری است، مراتب را به هیات دولت گزارش می نماید.
ت - صدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت .
ث - وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۲-  چگونگی صدور کارت بازرگانی
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند صادر میگردد که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معبتر خواهد بود.
تبصره 1 – مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری 5 سال تعیین می گردد.
تبصره 2 – کار بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه ای مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران یا سایر شهرستان ها صادر می گردد که پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
تبصره 3 – فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وازارت صنعدت، معدن و تجارت با هماهنگی اتاق های بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد.
درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی است.
۱/۲- اشخاص حقیقی ایرانی
۱/۱/۲- داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
۲/۱/۲- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
تبصره – صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است.
۳/۱/۲- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
تبصره – اشخاص حقیقی وحقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جز مذکور معاف می باشند.
1-دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه
2- ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴/۱/۲- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
تبصره – برای احراز این شرایط و ارائه مدارک مثبته و حسب مورد تایید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
۵/۱/۲- داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهار نامه ثبتی.
۶/۱/۲- داشتن حساب جاری در یکی از بانکهای داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور
رفع اثر از چک های برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷/۱/۲- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه.
۸/۱/۲- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
۹/۱/۲- عدم محکومتی موثر کیفری.
10/1/2- ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده 1886 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن.
11/1/۲- داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی
12/1/۲- ارائه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی، موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1390 و یا تعیین و تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی
13/1/2- ارائه کد اقتصادی  
تبصره 1 – دستورالعمل دوره های آموزشی توجیهی شامل سرفصل های آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره ها و سایر شرایط، متناسب با فناوری های جدید به گونه ای که در نهایت سازمان تتوسعه و تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تایید کند بر اساس تفاهم نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارائه می گردد.
تبصره 2 – فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط از ارائه این گواهی معاف می باشند و فهرست رشته های مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره های آموزشی مشخص خواهد شد.

2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی :
1/2/2- داشم کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت .
2/2/2- داشتن روانه کار و اقامت معتبر
۳/۲/۲- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه ب عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل از متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق اعلام نماید.
۳/۲- اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده و یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند) :
۱/۳/۲- مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت دارای شرایط مقرر در بندهای ۱/۱/۲-۲/۱/۲-۷/۱/۲-۸/۱/۲-۹/۱/۲-11/1/۲ و حسب مورد 2/2/2 و 3/2/2 نیز می باشد.
2/3/2- مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران – مصوب 1358 مشمول محدودست جزء 2/1/7 نخواهند بود.
3/3/2- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد از ارائه گواهی موضوع بند ۹/۱/۲ معاف خواهند بود .
۲/۳/۲- شرکت نیز باید واجد شرایط مقرر در بندهای ۴/۱/۲- ۵/۱/۲- ۶/۱/۲-۸/۱/۲ – 10/1/2 باشد.
تبصره – کارت های بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد.

3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروحه زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاق های بازرکانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید :  
۱/۳- ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ماده 186 قانون مالیت های مستقیم – مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن)
۲/۳- ارائه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرن مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت در خصوص اشخاص حقوقی و ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجارت برای اشخاص حقیقی
3/3 – ارائه مفاصا حساب حق بیمه : در صورت عدم اعلام نظر صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصا حساب اتاق بازرانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام نماید.
تبصره 1 – کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتار حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند باید علاوه بر ارائه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند تاریخ تمدید کارت بازرگانی، مبدا اعتبار مجدد خواهد بود.
تبصره 2 – اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند بر اساس دستور العملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامهه تهیه و به تایید وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می رسانند اشخاص و شرکت های تعاونی را رتبه بندی نمایند.کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پینج سال قابل تمدید خواهد بود.
تبصره 3 – هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.
تبصره 4 – دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن را به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.

4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
۱/۴- شرکت های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرز نشین طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای مابازای کالاهای وارداتی.
۲/۴- ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
¾- پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
۴/۴- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده .
۵/۴- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

۵- اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون
 در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.
۶-در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط د ریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند راسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

ماده ۱۱- کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین نامه یا تصویب نامه های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام می شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود:
۱ - قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
۲ - برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی ، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگای مشمول این بند نخواهد شد.
۳ - برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی،  ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک، کارسازی و بارنامه حملدر مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد. برواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود مشمول این بند نخواهد بود.
3 (مکرر) - برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود از طریق بروات اسنادی پس از تایید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و برای برات مربوط توسط وارد کننده قبولی نوشته شده و اولین بار نامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت های ذیل بند ۴ این ماده به کشور وارد گردد.
۴ - در مورد کالاهای بدون انتقال ارز ( بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوز های لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد. در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت های زیر به کشور وارد گردد:
الف - در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف 1۰ روز از تاریخ صدور اولین بار نامه حمل.
ب - در صورت از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بار نامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت :
۱ - در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل می گردد ۲۰ روز.
۲ - در مورد سایر کشورها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.
تبصره – کالای وارده با رویه بروات بدون تعهد نظام بانکی عیناً مشمول مقررات این بند خواهد بود.
5- در مورد کالاهای به ورت واردات در مقابل صارات که خارج از نظام بانکی وارد می شوند ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد در صورتی که بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرکانی صادر و ظرف مهلت های مندرج در ذیل بند 4 این ماده به قلمرو گمرکی وارد شود.
تبصره 1- موارد استثناء با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه سود بازرگانی در جهت کاهش باشد سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره 3 – کالاهای وارده توسط شرکت های تعاونی مرزنشینان و یا پیله وران که میزان سهمیه ارزی آن ها به صورت سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجاارت تعیین و ابلاغ می گردد در سقف سهمیه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی صادر و در مهلت های مندرج در بندهای الف و ب فوق الذکر به گمرک وارد شود مشمول ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی نخواهد بود.
تبصره 4 – کالاهایی که قبل از انتشار این تصویب نامه در روزنامه رسمی اعتبار اسنادی آن ها گشایش یافته یا در گمرکات موجود یا اولین بارنامه آن ها صادر شده و واجد شرایط ماده 11 تصویب نامه شماره 37502/ت 027484 مورخ خ19/8/1381 بوده اند همچنان طبق تصویب نامه مذکور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.
تبصره 5 – از نظر اجرای مقررات این ماده کالای وارد شده به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شوند با اعلام کتبی وارد کننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه وصدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان کالاهای ورود به قلمرو گمرک تلقی می شود. این گونه قبض انباراها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه هاس مربوط به آنها نیم باشند.
تبصره 6 – تعرفه های مشمول حقوق ورودی تعرفه های فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده 11 نمی باشد.

ماده 11 (مکرر) – صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین نامه در صور تغییر مقررات و شرایط صدور آنها صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می باشد :
1-حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صصادر نشده باشد.
2- مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسخیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد.
به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت رد صائرات بر قراری عوارض و یا مابه التفاوت ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه ای بودن یا نبودن، برقراری یمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل توسط دولت وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است.
الف – گشایش اعتبار برای کالاهای به نفع صادر کننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه ای که برای آن از سوی بانک تاییدیه صادر شده باشد.
ب – وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ)
ج – وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و متکی به یکی ازروش های ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به UCP و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی.
د- موارد استثناء با تشخیص و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گیرد.
تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را بر عهده دارد.

ماده ۱۲- حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور وزارت راه ترابری ندارد.
تبصره - وزارت راه ترابری ( شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ) با استفاده از روش های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش بینی نماید.

ماده ۱۳- شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در رابطه با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایط نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن، دستورالعملهای مربوط را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجراء به کلیه ارگانهای ذی ربط ابلاغ خواهد نمود:
۱-تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی.
۲-ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.

ماده ۱۴- در اجرای ماده ۷ قانون مقررات صادرات و واردات، سازمن بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می نماید.

ماده ۱۵- به موجب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است..

ماده ۱۶- به موجب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.

ماده ۱۷- به موجب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.

ماده ۱۸- به موجب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.

ماده ۱۹- به موجب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.

ماده ۲۰- دارندگان کارت پیله وری می توانند بدون حق توکیل، ظرف یکسال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آنها مجاز با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجازیا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می گردد با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پررداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند.

ماده ۲۱-
تبصره ۱- کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که مشمول این ماده می باشند می توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل در خارج کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.
تبصره ۲- واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور خواهد بود.
ماشین آلات، ابزار آلات و مواد اولیه کار ورود آنها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز است.
۱-دستگاه چاپ ملخی.
۲-دستگاه چاپ روی نایلون.
۳-دستگاه بستنی یخی اتوماتیک.
۴-دستگاه چاپ طلاکوب صحافی.
۵-ماشین بالانس تعمیر گاهی.
۶-مولتی تیلر.
۷-روتوتیلر.
۸-مبدل های حرارتی .
۹-چرخ خیاطی برقی خانگی.
۱۰-    ماشین ساخت درب چوبی.
۱۱-    ماشینهای خراطی چوب.
۱۲-    مینی لودر
۱۳-    کانال کن.
۱۴-    انواع دیگهای بخار، دیگهای چدنی، مبدل ههای حرارتی و غیره.
۱۵-    خشک کن های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرک)
۱۶-    ماشین الات کشتار دام و طیور و سردخانه.
۱۷-    ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور.
۱۸-    ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی.
۱۹-    ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر- بیلر – موور.
۲۰-    چاپر خودرو علوفه.
۲۱-    نیشکر و سورتینگ و بسته بندی میوه.
۲۲-    انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس.
۲۳-    انواع موتور پمپ و الکتروپمپ.
۲۴-    انواع کمپرسور باد و پمپ های خلاء.
۲۵-    انواع پمپ ها.
۲۶-    انواع سختی سنج.
۲۷-    انواع اتوکلاوها.
۲۸-    انواع پرس های ضربه ای، هیدرولیکی، قیچی، گیوتین.
۲۹-    پرس بریک، لوله و آرماتور خم کن و آرماتوربر.
۳۰-    ماشین الات تولید چرم.
۳۱-    ماشینهای سند پلاست و شات پلاست.
۳۲-    ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس.
۳۳-    انواع لباسشویی های صنعتی.
۳۴-    دستگاه شیرینگ رپ.
۳۵-    الکتروموتورهای سه فاز با ۳۰ اسب.
۳۶-    دستگاههای رنگرزی پارچه و نخ.
۳۷-    دستگاههای تولید فرش ماشینی.
۳۸-    ماشینهای بافندگی پارچه بجز Water jet, Air jet
۳۹-    انواع الکتروموتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی.
۴۰-    انواع جرثقیل های پشت کامیونی.
۴۱-    انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورها.
۴۲-    جرثقیل های موبیل کمتر از ۳۰ تن.
۴۳-    ماشین آلات بوجاری آرد و غلات.
۴۴-    کمپرسورهای فریونی.
۴۵-    ماشینهای سنگبری .
۴۶-    انواع بذرکار و ردیف کار.
۴۷-    ریگ و رویتواتور و کلتیراتور.
۴۸-    انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرغونی، زنبه ای، پشتی تراکتوری)
۴۹-    فاروئو.
۵۰-    کاشت و برداشت سیب زمینی.
۵۱-    ماشینهای عمل آوری پسته.
۵۲-    مرزکش.
۵۳-    انواع تریلر.
۵۴-    شعله افکن.
۵۵-    انواع دیسک ها.
۵۶-    لولر.
۵۷-    مته چاله کن.
۵۸-    انواع خرمنکوب.
۵۹-    سفید کن برنج.
۶۰-    انواع تراش انیورسال.
۶۱-    صفحه تراش کورس دار.
۶۲-    اره لنگ.
۶۳-    انواع فرزانیور سال افقی – عمودی.
۶۴-    دریل رادیال.
۶۵-    دریل ستونی.
۶۶-    سنگ سمباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد.
۶۷-    آچار تخت و آچار رینگ.
۶۸-    انواع انبردست، دم باریک، فازمتر ، پیچ گوشتی، انبر کلاغی، آچار فرانسه.
۶۹-    انواع شیر آلات و اتصالات.
۷۰-    انواع لیفتراک غیر برقی.
۷۱-    انواع دستگاههای تزریق پلاستیک.
۷۲-    انواع الکتروموتورهای تک فاز تا چهار کیلووات.
۷۳-    انواع تراکتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ قوه اسب.
۷۴-    گاو آهن اعم از یک طرفه و دو طرفه.
۷۵-    مواد پرتوزاویون زا.

ماده ۲۲- به موجب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.

ماده ۲۳- به موجب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.

ماده ۲۴- ورود موقت:
وادرات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهیا صادراتی موضوع ماده 12 قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد :
1-شرایط صدور مجوز واردات :
1-1-اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکت ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر می باشند داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونی ها در صورتی می توانند از این مقررات استفاده نماینذ که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.
1-2- حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت  اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولید کننده کالا می باشد.
1-3-صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می نمایند موظفند حداقل به میزان یکصد و بیست و پنج درصد (125 %) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یاد شده، بخشی از کالاها و قطعات وارد شده برا یتولید کالا و مصرف در داخل کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت به مخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت به حالت قطی خواهد بود.
تبصره – گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط به دست می آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.
4-1- اجازه ورود موقت لوازم بسته‌بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذیربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذیربط صادر خواهد گردید.
2ـ  مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره – گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری برمبنای «سیف»، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذی ربط ارسال نماید.
3ـ برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:
3-1- در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.
3-2- در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی غیردولتی، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد یا...؛ سفته و بقیه واحدهای غیردولتی با اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی...؛ تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.
3-3- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانتنامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.
تبصره1- اخذ وثایق یادشده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.
تبصره 2 -  گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگان نمونه و خوش نام ارایه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.
4 – مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایران است.

ماده ۲۵- دستور العمل استرداد:
در صورتی که مقدار مواد اولیه، اجزا و قطعات، لوازم بسته بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید ، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید براساس قیمت روز (بر مبنای سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و درصد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آنها در آن تاریخ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت ب مسترد نمودن آن اقدام نماید. چنانچه مقادیر مواد بکار رفته برای گرمک مشخص نباشد باید از وزارتخانه تولیدی ذی ربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرک موظف است ظرایف مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط بدست می آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمانهای ذی ربط و بازرگانان برساند. گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه هایی گرد آوری و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
در مواردی که صادر کننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است می تواند راسا موضوع را به کمیسیون موضوع تبصر یک ماده ۱۴ قانون که به مسوولیت مرکز توسعه صادرات ایران در آن مرکز تشکیل می گردد منعکس نماید.
تبصره ۱- کالاهایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی آنها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود.
تبصره ۲- ایفای تعهدات موضوع ماده ۱۲ قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالای وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۶- محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام ، نفت کوره، نفت سفید، گازوئیل، بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می باشد. صادرات سایر فرآورده های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.

ماده 27- فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:
وزارت بازرگانی میتواند علاوه بر کالاهایی که واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهای تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذی ربط، اقلام دیگری را به فهرست کالاهای مذکوراضافه و به اطلاع عموم برساند.
تبصره 1- رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یادشده در این ماده الزامی است.
تبصره 2- واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر واردکنندگان، از طریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یادشده در این ماده بلامانع است.
تبصره 3- ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقی می‌گردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیش‌بینی‌شده  برای صادرات کالا  برای صادرات خدمات هم معتبرو لازم الاجراست.
تبصره 4- واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. این گونه واحدها می توانند معادل ارزش کالای وارده (برطبق برگ سبز‌گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای  صادره  مرجع  تشخیص، وزارتخانه ذی ربط (صادر کننده مجوز فعالیت) خواهد بود.

ماده 28- مفاد این ماده مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده VAT 17/2/1387 کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی نسخ تضمینی شده است.

ماده 29- مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 37502ت 27484ه مورخ 18/8/1381 هیات وزیران نسخ تضمینی شده است.

ماده 30- بررسی قیمت جهت ثبت سفارش:
در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند، متقاضیی بررسی قیمت می‌تواند از نظر کارشناسان یا سوابق گمرک براساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن استفاده نماید.

ماده 31- مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که ازخارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خودکه به شرط غیر تجاری بودن از پرداخت حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می‌توانند در سال یک بار‌کالا به ارزش حداکثر  (80) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد برارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند،  مشروط بر اینکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و  یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند.
تبصره 1 – تشخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرک ایران می‌باشد.
تبصره 2 –کالاهایی‌ که  براساس فهرست کالاهای همراه  مسافر وزارت‌بازرگانی  موضـوع تبصـره  (1) مـاده (17) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.

ماده 32 -کالای همراه مسافر خروجی:
مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط برآنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.
تبصره 1 – خروج اشیاء عتیقه و کتب خطی ممنوع است.
تبصره 2 – هر مسافر می تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید.
تبصره 3 – خارجیانی که بطوررسمی درایران بکار یا تحصیلات حوزوی یادانشگاهی اشتغال دارنددرپایان کار یاتحصیل می‌توانند لوازم منزل خودرادرحدمتعارف بدون ارایه مجوز یاکارت بازرگانی ازکشورخارج نمایند.

ماده 33 -
وزارت بازرگانی(کمیته دائمی نرخ‌گذاری‌کالاهای صادراتی) موظف است قیمت‌کالاهای صادراتی و تغییرات آن را براساس حدود قیمت فروش آنها در بازارهای بین‌المللی تعیین و به گمرک ایران اعلام نماید. این قیمتها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهد ارزی صادر‌کنندگان در هنگام خروج کالاست.

ماده 34- ارسال نمونه کالا:
ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج بعنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه، یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید، وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرکات اعلام نماید.

ماده 35 - برگزاری نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروج کالاهای نمایشگاهی.
الف ـ برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور:
برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از‌کشور و همچنیـن برگـزاری نمایشگـاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی وعرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
ب ـ ورود کالاهای نمایشگاهی:
1 - ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاههای بین المللی داخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌های ذی‌ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می باشد.
2 - وزارت بازرگانی می‌تواند برای هر یک از‌کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاههای بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می‌گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید.
ج ـ خروج کالاهای نمایشگاهی :
 کالاهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی، به خارج از کشور ارسال می گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می‌باشند.

ماده 36- صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار، تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری:
صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشروپخش آنها در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.

ماده 37 - صدور کالا از طریق پست:
ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجـاری باستثنـای کالاهـایی که شرعـاً یـا قانونـاً ممنوع الصدورهستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت‌بازرگانی می‌تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به ‌گمرک اعلام نماید.
تبصره-سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هر نفر خواهد‌بود.

ماده 38 - واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:
1ـ  قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فراورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
2- در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران وموافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
تبصره1-کسری محتویات محموله های (C.K.D.) کارخانجات مونتاژکه پس ازترخیص کالا از گمرک معلوم می‌گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط وموافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهدبود.
تبصره 2- اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد‌کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.
3- در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.
4- کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، CD ، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسنـاد مربـوط به حمـل کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی وبدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد.
5- کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
6- ورود و ترخیص موقت یا قطعـی کتـب و نشریـات,CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایـر محصـولات صنعت چاپ، تکثـیر و کپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.
7 - اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت‌بازرگانی قابل ترخیص خواهد‌بود.
8- اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاههای خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می‌باشد.
9ـ ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.

ماده 39 - ورود کالا از طریق پست:
ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود باستثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در  صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.
تبصره – ورود‌کالاهای موضوع ماده (38) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می‌باشد.

ماده 40- مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی :
مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام میشود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت های مذکور که در ابتدای هرسال توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می‌گردد برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.
تبصره 1- تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آنها ممنوع می‌گردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند منوط به موافقت وزارت‌بازرگانی است.
تبصره 2- حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

ماده 41 - ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد.
تبصره-  موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد:
کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز
کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه های مرزی که در چارچوب  مصوبات  مربوط  اقدام  می شود.
کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، پیله‌وران، ملوانان، کارکنان شناورها، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن.
سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.

ماده 42- چگونگی ورود کالای مستعمل:
1-  ورود خودروهای مستعمل از جمله راه سازی در چارچوب قانون مربوطه و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر می‌باشد.
2- ورود تجهیزات، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط می باشد.
3- در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آیین نامه است.
تبصره- گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده، به استثنای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه‌گذاری خارجـی در چارچـوب قانـون جـلـب و حمـایـت سرمایه های خارجی به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید.

ماده 43 - ورود‌کالاهایی‌که براساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام‌گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است.
1- مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحدهای تولیدی وارد می شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی ربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.
2- کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.
3- کالاهای مستعمل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی خارج از کشور که تعطیل می‌شوند، در صورتی‌که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.
4-کالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود با تشخیص گمرک ایران.
5ـ قسمتها و متفرعات کالاهای قابل ورود که به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندی شده‌اند، مشروط براینکه قسمتها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط.
6ـ مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، متناسب با میزان مصرف آنها، با تشخیص گمرک ایران.

ماده 44- خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 45 - جهت کسب آمادگی‌های لازم برای اجرای ماده 22 قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال 1373 برای آن دسته از صادرکنندگان فرشهای 30 رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نمایند:
1ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تاروپود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، میزان یکنواختی لبه‌ها، ثبات رنگ، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.
2ـ یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد.
اطلاعات موضوع بند 1 با عکس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد
3ـ اطلاعات موضوع بند 1 با عکس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 46- مصوبات زیر تنفیذ می گردد :
تبصره 1 ـ مصوبات سال 1383 و 1384 (به‌استثنای مصوباتی که تا پایان سال 1383 و 1384 دارای اعتبار می‌باشند به قوت خود باقی است)
تبصره 2 - سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم ازممنوعیت متکی به قانون وغیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می‌گردد.

 

بیشتر بخوانیم:

 قانون مقررات صادرات و واردات

کلیه قوانین نظام صنفی+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری