امروز: چهارشنبه, ۰۸ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ ذو القعدة ۱۴۴۳ قمری و ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی
دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۰۸
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

قرارداد خرید کالا

قرارداد خرید کالا
به گزارشتمیم نیوز

 

این قرارداد در تاریخ ..... فی مابین شرکت .... با شماره ثبت ....... به نمایندگی آقای ............... که از این پس فروشنده نامیده می شود و شرکت ...... با شماره ثبت ...... به نمایندگی آقای .......... که از این پس خریدار نامیده می شود با  توجه به شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

عبارت است از خرید کالاها و اجناس مندرج در پیوست .......... که جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد.

ماده 2 – مدت قرارداد :

مدت اجرای قرارداد ..... ماه از تاریخ واریز مبلغ پیش پرداخت در وجه فروشنده می باشد.

ماده 3 – مبلغ قرارداد :

الف – قیمت کل قرارداد :
قیمت معامله در مجموع ....... ریال به عدد و ........ ریال به حروف مطابق پیوست شماره ....... می باشد.
ب – نحوه پرداخت :
نحوه پرداخت مبلغ قرارداد مطابق بخش ..... پیوست شماره ..... که جزء لاینفک قرارداد می باشد، خواهد بود.

ماده 4 – محل و زمان تحویل کالا :

محل و زمان تحویل کالاها و اجناس موضوع قرارداد مطابق پیوست ..... قرارداد خواهد بود.

تبصره 1 – هزینه حمل و نقل به عهده فروشنده می باشد.

ماده 5 – تضمینات قرارداد :

الف – فروشنده موظف است هم زمان با انعقاد قرارداد معادل مبلغ کل قرارداد یک فقره چک به عنوان ضمانت نزد خریدار ....... بگذارد که ...... ماه پس از ..... تایید کیفیت موضوع قرارداد توسط خریدار به فروشنده مسترد می گردد.ب - ..... درصد از کل مبلغ قرارداد معادل .... ریال با عدد و ... ریال به حروف به عنوان تضمین حسن انجام کار نزد خریدار باقی می ماند که پس از اتمام دوره گارانتی مجموعه کامل موضوع قرارداد و تحویل تمامی کالاها و اجناس موضوع قرارداد و تایید خریدار، به فروشنده پرداخت می گردد.

ماده 6 – دوره تضمین :

الف – فروشنده متعهد است به مدت ....... ماه در صورتی که اشکالات فنی ناشی از استفاده ناصحیح از کالاها و اجناس نباشد گارانتی نماید.
ب – خدمات پس از فروش موضوع قرارداد از لحاظ تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات مورد نیاز شامل .... سال پشتیبانی از سوی فروشنده می باشد که پس از درخواست کتبی خریدار در قبال اخذ وجه مربوطه و ارائه فاکتور رسمی شرکت صورت خواهد پذیرفت.
ج – در صورت اعلام خریدار مبنی بر وجود اشکال در سیستم دستگاههای موضوع قرارداد فروشنده موظف است حداکثر ظرف ....... روز نسبت به رفع اشکال اقدام نماید.
د – تامین کلیه نشریات و مدارک فنی اعم از کتب، نقشه، دستورالعمل های نگهداری و ... مربوط به قطعات، تجهیزات و زیر سیستم های موضوع قرارداد که توسط فروشنده ساخته و یا تامین شده به مدت ....... سال به عهده فروشنده بوده و فروشنده موظف است که در این مدت نسبت به پشتبانی های اطلاعاتی و به روز نگه داشتن مدارک و نرم افزارهای مذکور اقدام نماید.

ماده 7- بازرسی کالا و نصب و راه اندازی و آموزش :

الف – فروشنده متعهد می گردد با هزینه خود ترتیبی اتخاذ نماید که تسهیلات لازم برای نمایندگان خریدار به منظور بازرسی و تایید کیفی و کمی کالا فراهم آید و مسئولیت نصب و راه اندازی و آموزش اجناس و کالاها موضوع قرارداد به عهده فروشنده خواهد بود که مطابق پیوست شماره ........ که جزء لاینفک قرارداد حاضر می باشد توسط فروشنده انجام خواهد شد.
ب – فروشنده متعهد است به منظور کنترل و بازرسی دقیق مجموعه موضوع قرارداد کلیه مدارک فنی موضوع قرارداد را طبق پیوست شماره ..... که جزء لاینفک قرارداد حاضر می باشد تحویل خریدار نماید.
ج – نماینده خریدار حق دارد مجموعه موضوع قرارداد را هر زمان که لازم باشد مورد بازرسی قرار دهد.

ماده 8 – قطعات یدکی :

فروشنده موظف است لیس قطعات یدکی مجموعه سیستم های موضوع قرارداد را پس از مرحله طراحی به خریدار اعلام و هم زمان با تحویل موضوع قرارداد اجناس توافق شده در لیست را به خریدار تحویل نماید.

ماده 9 – خسارت دیرکرد :

الف – چنانچه فروشنده در ایفا به موقع تعهدات خود تاخیر نماید در صورت صلاحدید خریدار به ازا هر هفته تاخیر ..... درصد از هر مرحله به تاخیر افتاده و همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در ماده 6 به ازاء هر هفته ..... درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد. خریدار مجاز خواهد بود خسارت مذکور را از محل ضمانت حسن انجام کار مندرج در این قرارداد برداشت نماید.
ب – در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ارزش هر مرحله می بایست .... درصد ارزش ریالی آن مرحله را به ازاء هر هفته تاخیر در پرداخت به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت نماید.

ماده 10 – تعهدات فروشنده :

فروشنده متعهد است :
الف – مجموعه موضوع قرارداد را طبق مشخصات پیوست شماره .... قرارداد تهیه و پس از تایید نماینده خریدار تحویل نماید.
ب – با توجه به اینکه بهای نقشه ها و مدارک فنی مجموعه موضوع قرارداد در قالب قیمت قرارداد محاسبه گردیده است فروشنده موظف است مجموعه موضوع قرارداد را انحصاراً در اختیار خریدار قرار داده و بدون اجازه کتبی خریدار حق فروش مجموعه موضوع قرارداد و مدارک فنی و نقشه های مربوط به آنها را در حین اجرای قرارداد و یا بعد از اتمام قرارداد به شخص ثالث ندارد.
ج – کلیه لوازم جانبی (بردها، زیر سیستم های یدکی، اسناد و مدارک و غیره ) را طبق نظر خریدار بسته بندی نموده و در محل توافق شده به خریدار سالم تحویل نماید.
د- پس از تحویل مجموعه موضوع قرارداد (تایید نماینده خریدار) خریدار، در ازای دریافت بهای معامله فاکتور رسمی فروش موضوع قرارداد را با احتساب کسورات قانونی مربوطه که به عهده فروشنده می باشد به خریدار تسلیم نماید.
و – کمال همکاری را با نمایندگان خریدار و تیم بازرسی داشته باشد.
ز – طبق برنامه زمان بندی یک مجموعه کامل (موضوع قرارداد) و عملیاتی بر اساس پیوست های فنی قرارداد به همراه دستورالعمل های عملیاتی، تعمیزاتی، نگهداری، آموزش، انبارداری، حمل و نقل، نصب و راه اندازی به خریدار تحویل نماید.
ح – فروشنده رسماً اعلام می کند که محصول جزء حقوق به ثبت رسیده اشخاص حقیقی یا حقوقی نبوده و در صورت طرح هرگونه ادعایی علیه خریدار، تبعات حقوقی آن را می پذیرد و خریدار را از این نظر بری الذمه می کند.
ط – اخذ کلیه تاییدیه ها و هزینه های مربوط برای صدور تاییدیه موضوع قرارداد به عهده فروشنده می باشد.
ی – فروشنده موظف به آموزش متخصصان و کاربرات خریدار به منظور راه اندازی، نگهداری و تعمیرات، نصب و بهره برداری و رفع عیب مجموعه موضوع قرارداد بدون اخذ هزینه می باشد.
ک – ارائه آموزش های لازم همراه با کتب و جزوات آموزشی و نقشه های مربوطه به عهده فروشنده می باشد.
م – جزوات و لوح های فشرده شامل دستورالعمل های کاربری، حمل و نقل، انبارداری، نصب و راه اندازی، سرویس و نگهداری، نکات ایمنی و لیست قطعات تند مصرف و کند مصرف را تهیه و در اختیار خریدار قرار دهد.

ماده 11 – تعهدات خریدار :

خریدار متعهد است :
الف – ضمن رعایت کلیه مفاد قرارداد نسبت به پرداخت به موقع اقساط قرارداد مطابق بند ماده 2 قرارداد اقدام نماید.
ب – ضمانت های اخذ شده از فروشنده را پس از اجرای تعهدات فروشنده به ایشان مسترد نماید.

ماده 12 – حل اختلاف :

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر و یا اجرای مفاد این توافق نامه مراتب در جلسات رفع اختلاف فی مابین طرفین قرارداد طرح و در صورت عدم دست یابی به نتایج مطلوب طرفین موارد اختلاف را به هیئت داوران انتخابی ارجاع داده خواهد شد.
هیئت مزبور مرکب از سه داور بوده که هر یک از طرفین  اقدام به تعیین داور نموده و سر داور با نظر داوران فوق الذکر انتخاب می شود بدیهی است رای اکثریت داوران مورد قبول طرفین بوده و داوری مطابق قواعد موجود در قانون آیین دادرسی مدنی اجرا خواهد شد.
در نتیجه آقای ........ فرزند .... شماره شناسنامه ....... از سوی خریدار و آقای ...... فرزند ...... به شماره شناسنامه ..... از سوی فروشنده را به عنوان داوران مرضی الطرفین انتخاب نمودند.

تبصره 2 – داوران منتخب با امضا ذیل این قرارداد قبول داوری نمود.

تبصره 3 – کلیه اقدامات داوری از طریق اظهارنامه صورت می پذیرد.

تبصره 4 – مدت داوری از زمان بروز اختلاف .... خواهد بود.

ماده 13 – سایر تعهدات طرفین :


13-1-طرفین توافق نمودند که در طول اجرای قرارداد، موارد پیش بینی نشده را با توافق یکدیگر به صورت متمم قرارداد به متن اصلی اضافه و اجرا نمایند.
13-2- این قرارداد با اجرای مفاد موضوع قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود.
13-3- هرگونه تغییر مورد درخواست طرفین با اعلام رسمی و ذکر دلایل لازم توسط طرف مقابل بررسی شده و در صورت توافق مراتب طی توافق نامه ای فی مابین خریدار و فروشنده به عنوان متمم قرارداد تنظیم و ضمیمه خواهد شد.
13-4- طرفین کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن را از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده 14 – انتقال به غیر و عدم افشا مفاد قرارداد :

فروشنده به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر بدون موافقت کتبی خریدار نداشته و نیز دو طرف بدون مجوز کتبی حق ندارند هیچ یک از مفاد قرارداد را در طول اجرا و یا پس از آن فاش نمایند در غیر این صورت خریدار حق فسخ یک طرفه قرارداد و اخذ خسارات ناشی از آن به عهده فروشنده خواهد بود.

ماده 15 – قانون حاکم بر قرارداد :

قوانین حاکم بر قرارداد قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 16 – حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) :

در صورت بروز هرگونه حادثه ای که خارج از حیطه و اقتدار طرفین (مانند جنگ، سیل، زلزله و...) برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد طرف مربوطه باید مدارک مثبته خود را بلادرنگ به طرف دیگر ارائه نماید و با توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود اگر شرایط فوق به مدت ..... ادامه داشته باشد می توان قرارداد را لغو نمود و هیچ تعهدی بر عهده طرفین نخواهد بود.

ماده 17 – اقامتگاه طرفین :

اقامتگاه فروشنده :
اقامتگاه خریدار :

تبصره 5 – طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف مدت .... روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند در غیر این صورت مراسلات، آگهی و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده 18- شرایط فعال شدن قرارداد :

قرارداد حاضر با فراهم آمدن کلیه شرایط ذیل فعال خواهد شد :
الف – امضا قرارداد توسط طرفین و داور قرارداد
ب – صدور ضمانت نامه پیش پرداخت توسط فروشنده
ج – واریز مبلغ پیش پرداخت در وجه فروشنده

ماده 19 – موارد فسخ قرارداد :

در موارد ذیل خریدار حق فسخ قرارداد را دارا می باشد.
-    انحلال شرکت فروشنده
-    ورشکستگی فروشنده
-    احراز ناتوانی فروشنده در اجرای موضوع قرارداد
-    تاخیر در اجرای قرارداد بیش از .......  روز
-    تخلف در اجرای مفاد قرارداد و عدم توجه به اخطار کتبی ...... روزه خریدار

تبصره 6 – خریدار اختیار دارد ضمن فسخ قرارداد از بندهای فوق نسبت به میزان خسارت وارده از محل تضمین های فروشنده راساً بدون تشریفات اداری و قضایی اقدام نماید و فروشنده حق اعتراض نخواهد داشت.

ماده 20 – کسورات قانونی :

کلیه کسورات قانونی مربوط به این قرارداد به عهده فروشنده می باشد.

ماده 21 – نسخ قرارداد :

این قرارداد در 21 ماده و 6 تبصره و .... که جزء لاینفک قرارداد حاضر می باشد در ... نسخه به اعتبار حکم واحد تنظیم و مبادله گردید.


                            فروشنده                                                                                     خریدار
                            شرکت                                                                                       شرکت
                      به مدیریت عاملی                                                                       به مدیریت عاملی

 

بیشتر بخوانیم:

قراردادهای تجاری

قراردادهای ساختمانی

 قرارداد خرید ملک

قرارداد حمل و ترخیص کالا

 قرارداد فروش، حمل وتحویل اجناس و کالاها با نصب و راه اندازی+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.