امروز: سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۱ قمری و ۰۷ ژوئیه ۲۰۲۰ میلادی
دوشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۲
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

قرارداد فروش اقساطی کالا و اجناس

قرارداد فروش اقساطی کالا و اجناس
به گزارشتمیم نیوز

 

بین امضا کنندگان زیر :

الف – شرکت .......... ثبت شده به شماره ........ در اداره ثبت شرکت ها به نشانی ............................ به مدیریت آقایان ................. که در این قرارداد فروشنده نامیده می شوند.
ب – شرکت تولیدی ........................... به نشانی ........................... ثبت شده به شماره ............. در اداره ثبت شرکتها ............ با مدیریت آقایان ...................... و به امضا آقایان ............. صاحبان حق امضا مجاز به موجب آگهی شماره ........ مورخ ....... مندرج در روزنامه رسمی شماره ... مورخ ....... که در این قرارداد خریدار نامیده می شود طبق مقررات عملیات بانکی بدون ربا قرارداد زیر منعقد گردید :

ماده 1 – نظر به اینکه خریدار از فروشنده درخواست نموده مواد اولیه با مشخصات ذیل را که بهای نقدی آن جمعاً به مبلغ ...... ریال می باشد جهت تامین قسمتی از سرمایه های شغلی وی که مورد قبول واقع شده را خریداری و به طور اقساطی به وی بفروشد، لذا فروشنده با قبول این درخواست مواد مشروحه ذیل را به صورت فروش اقساطی به مبلغ ..... ریال به خریدار فروخ (مشخصات مواد) .......... و خریدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 این قرارداد به فروشنده پرداخت نماید.

تبصره – خریدار کلیه خیارات متصوره قانونی را خصوصاً خیار غیب و غبن ولو آنکه به صورت افحش باشد سلب و ساقط نمود.

ماده 2 – خریدار تحویل و تصرف کالای موضوع معامله اقرار و اعتراف کرد.

ماده 3 – خریدار اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات مواد موضوع ماده یک و همچنین قیمت نقدی مور معامله که مبلغ ....... ریال می باشد اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد.

ماده 4 – خریدار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوز های لازم جهت انتقال مواد مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

ماده 5 – نظر به اینکه خریدار مبلغ ......... ریال را بابت ..... % پیش پرداخت ثمن معامله به فروشنده پرداخت نموده است لذا متعهد گردید که باقی مانده ثمن معامله را که عبارت از ریال است در راس تاریخ ......... به فروشنده پرداخت نموده و رسید دریافت دارد.

ماده 6 – فروشنده کلیه تعهدات و تضمینات و امکاناتی را که از طرف فروشنده (و یا سازنده) مواد مورد معامله به هر شخص دیگر ضمن قرارداد خرید منعقده بین فروشنده و یا هر قرارداد دیگری برای فروشنده در نظر گرفته شده است از قبیل خدمات فنی و جانبی برای بهره برداری بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خریدار انتقال داد و با توجه به مراتب مذکور فروشنده هیچگونه تعهد متقلی راسا در موارد یاد شده نخواهد داشت.

تبصره – در صورتی که انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه ای مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور به عهده خریدار بوده و فروشنده هیچگونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت.

ماده 7 – دفاتر و صورت حساب های فروشنده در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر  مندرجات آن با فروشنده بوده و تشخیص و تعبیر و نفسیر فروشنده مورد قبول خریدار خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلام فروشنده در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.

ماده 8 – در صورتی که خریدار بدهی  خود را در سررسید مقرر پرداخت ننماید و یا در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص فروشنده تخلف نماید یا فروشنده در نتیجه رسیدگی تشخصیص دهد که مدارک و مستندات خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی و شخصی خود داده مطابق با واقعیت نبوده، کلیه بدهی خریدار حال شده و فروشنده حق دارد تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آینده و خسارات و مافی الذمه ای که شرح ماده 9 بر ذمه خریدار مستقر گردیده و حق بیمه های پرداختی و حق الوکاله متعلقه و هر نوع مخارج دیگری که فروشنده به موجب این قرارداد پرداخت نموده است و سایر هزینه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود را مطالبه و وصول نماید و خریدار حق هرگونه اعتراضی در این مورد را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9 – در صورت عدم پرداخت قسط بقیه ثمن معامله در سررسید مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی خریدار، مبالغی بر ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی های تادیه نشده خود به فروشنده بابت ثمن معامله مبلغی معادل روزانه .......... ریال به ازاء هر یک از ..... ریال از تاریخ سررسید قسط تا تاریخ تسویه حساب مجاناً از مال خود را به فروشنده پرداخت نماید به همین منظور خریدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به فروشنده اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی وی به فروشنده معادل مبلغ یاد شده را از هرگونه وجوه دیگر نامبرده نزد فروشنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های خریدار تملک یا از وثائق خریدار را استیفا طلب نماید. اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع از تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات فروشنده نخواهد بود.

ماده 10 – طرفین توافق و خریدار تعهد نمود که در طول مدت این قرارداد (کالای مورد قرارداد در رهن و وثیقه و تضمین فروشنده بوده و خریدار با نظارت و تایید فروشنده مورد استفاده قرار دهد) و تا تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ولو به صورت وکالت و اختیار استیفای منفعت خودداری نماید.

ماده 11- خریدار حق ندارد بدون موافقت کتبی فروشنده هیچگونه حقی از حقوق خود را به هر صورت که باشد نسبت به اموالی که به موجب این قرارداد در وثیقه و تضمین فروشنده قرار گرفته جزاً یا کلاً عیناً یا منفعتاً تحت هیچ یک از عناوین حقوقی به دیگری واگذار نماید.

ماده 12 – در صورت تخلف خریدار از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد بدهی مشارالیه حال شده و فوراً قابل مطالبه می باشد تشخیص تخلف با فروشنده است و خریدار حق اعتراض به تشخیص فروشنده را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 13 – اقامتگاه خریدار از نظر ابلاغ هرگونه نامه و یا اخطار از طرف فروشنده در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو خریدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی یا از طریق نامه رسان فروشنده به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد.

این قرارداد در ........ نسخه تنظیم گردیده و هر یک از نسخ به تنهایی معتبر می باشد.


                            محل امضا مالک                                                      محل امضا شرکت

 

بیشتر بخوانیم:

قرارداد پیش فروش آپارتمان

قراردادهای تجاری

 + 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری