امروز: دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۲ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی
سه شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶
۰
۰
نسخه چاپی

قرارداد حق العمل کاری خرید، فروش، نصب و راه اندازی تجهیزات

قرارداد حق العمل کاری خرید، فروش، نصب و راه اندازی تجهیزات
به گزارشتمیم نیوز

 

ماده 1 – طرفین قرارداد :

1-1-شرکت ........ ثبت شده به شماره ........ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با نمایندگی آقایان ............... و ............... به نشانی .................................. که منبعد در این قرارداد شرکت سرمایه گذار نامیده خواهد شد از یک طرف
1-2- شرکت ........ ثبت شده به شماره ........ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری با نمایندگی آقایان ........... و ............. به نشانی ..................... که منبعد در این قرارداد شرکت بازرگانی نامیده خواهد شد از طرف دیگر منعقد می شود.

ماده 2 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از خرید، فروش، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات واحدهای درمانی، اداری، مسکونی و سایر طرح ها و همچنین مواردی که مورد نیاز شرکت سرمایه گذار و موضوع کار شرکت بازرگانی می باشد و از سوی سرمایه گذار ابلاغ و به نیابت از طرف اخیرالذکر انجام می گردد مشروح آن در ماده 4 آورده شده است.

ماده 3 – مدت قرارداد :

مدت این قرارداد از تاریخ ........ ماه ..... و به مدت ...... بوده و در صورتی که هیچکدام از طرفین فسخ قرارداد را قبل از پایان سال به طرف دیگر اعلام ننماید این قرارداد برای سال بعد نیز تمدید شده تلقی می گردد.

ماده 4 – حدود خدمات :

خدماتی که شرکت بازرگانی بر اساس ابلاغ شرکت سرمایه گذار انجام می دهد شامل مراحل زیر است :
4-1- خرید لوازم و تجهیزات و مصالح مورد نیاز در واحدهای درمانی، اداری و غیره با ابلاغ شرکت سرمایه گذاری و بر اساس اعلام نیاز و لیست های تایید شده و شامل دو مرحله زیر است :
4-1-1- مرحله اول شامل برگزاری مناقصه یا استعلام طبق آیین نامه معاملاتی مصوب
4-1-2- عقد قرارداد ، خرید و حمل کالا به انبار و یا مستقیماً به محل انبار اجرای طرح (با هماهنگی قبلی)
4-2- حمل، نصب و راه اندازی
4-3- تشریفات تحویل موقت و قطعی تجهیزات ....... به بهره بردار طبق ضوابط موجود و مورد عمل
4-4- هماهنگی لازم با بهره بردار و پیمانکار در دوره تضمین (دوره گارانتی کالا) مشروط بر آنکه به دلایل غیر منتسب به شرکت بازرگانی دوره گارانتی لوازم و تجهیزات سپری نشده باشد.
4-5- ارائه خدمات کارگزاری خرید و فروش و اجاره مواد و مصالح و ماشین آلات، املاک و مستغلات و غیره با ابلاغ و درخواست شرکت سرمایه گذار
4-6- ارائه خدمات کارشناسی و تخقیقاتی و پژوهشی با ابلاغ شرکت سرمایه گذار
4-7- انجام هرگونه خدماتی که در فوق اشاهر نگردیده و در محدوده کاری شرکت بازرگانی باشد با ابلاغ شرکت سرمایه گذار

ماده 5 – شرح خدمات :

برای انجام بهتر خدمات موضوع ماده 4، شرکت بازرگانی می بایست تمهیدات ذیل را اتخاذ نماید :
5-1- ایجاد بانک اطلاعات از کلیه شرکت ها و افراد حقیقی که در ارتباط با موضوع فعالیت های شرکت بازرگانی کارهای تولیدی، صادرات، واردات، مشاوره، نصب و راه اندازی، خرید فروش و غیره را انجام می دهند به انضمام سابقه و ارزیابی فعالیت های سابق شان، توانمندی های مالی، حرفه ای، فنی و غیره .
5-2- ایجاد بانک اطلاعات از کلیه لوازم و تجهیزات و ماشین آلات و غیره (داخلی و خارجی) اعم از مشخصات فنی، قیمت، جمع بندی نظرات استفاده کنندگان و غیره.
5-3- تهیه اسناد مناقصه شامل ارائه مشخصات کامل فنی دستگاه ها، تجهیزات، مواد، مصالح،تعداد، میزان مورد نیاز، سایر اسناد و مدارک حقوقی و ....
5-4- برگزاری مناقصه و یا اخذ استعلام به صورت عام و یا محدود (با توجیه و دلایل کامل فنی)
5-5-تهیه و ارائه معیارها و میزان و شاخصه های ارزیابی در مناقصه یا استعلام
5-6- انتخاب کارشناسان و گروه مشاورین جهت ارزیابی مشخصات و قیمت های ارائه شده و سایر موارد مورد نیاز
5-7- ارائه گزارش کامل مناقصه یا استعلام انجام شده و برگزاری کمیسیون ماده ........ آیین نامه معاملات جهت انتخاب برنده مناقصه یا استعلام
5-8- عقد قرارداد و دریافت تضامین لازم و ارائه گزارش مخصری از مناقصه یا استعلام برگزار شده و انجام کلیه تشریفات خرید و فروش اعم از داخلی و خارجی منجمله شامل تشریفات بانکی و گشایش اعتبار اسنادی و انجام امور حمل و ترخیص از گمرک
5-9- ارائه برنامه زمان بندی کامل خرید، حمل و نصب و راه اندازی و کنترل پروژه و ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی مراحل مختلف کارهای ارجاع شده در مقاطع زمانی ...... ماهه و ذکر دلایل تاخیر و موانع و راه کارها در جهت انجام مطلوب و به موقع پروژه ها
5-10- بازدید و نظارت عالیه بر سیر انجام درست مراحل مختلف کار تا تحویل موقت و قطعی کار اعم از بازدید از کارگاه، مواد اولیه و غیره
5-11- تحویل جنس و کالا از پیمانکاران و سازندگان به مبادی مورد نظر سرمایه گذار و تایید و تطبیق آن با فنی قراردادها
5-12- رسیدگی به صورت وضعیت های سازندگان و فروشندگان و پرداخت مراحل مختلف مطابق قرارداد
5-13- تسویه حساب با سازندگان و فروشندگان و آزاد سازی تضامین
5-14- تحویل موق و قطعی تجهیزات مورد نیاز به بهره بردار و شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی
5-15- پیگیری امور در دوران تضمین و گارانتی دستگاه ها و تجهیزات
5-16- جمع بندی نظرات استفاده کنندگان و خریداران از دستگاه، تجهیزات و لوازم مصرفی

ماده 6 – اختیارات شرکت سرمایه گذار :

حدود اختیارات شرکت سرمایه گذار در این قرارداد به شرح زیر می باشد :
6-1- نظارت کمی و کیفی کارهای موضوع قرارداد که شرکت بازرگانی عهده دار آن است.
6-2- بررسی، رد یا تایید موضوعات ارسالی شرکت بازرگانی که بر اساس این قرارداد دریافت تاییدیه شرکت سرمایه گذار برای آنها لازم می باشد.
6-3- بررسی و تایید گزارش های مقطعی و گزارش های ادواری از طرف شرکت بازرگانی یا رد آنها
6-4- کنترل ادواری پرداخت ها مربوط به موضوع این قرارداد
6-5- رسیدگی به حق الزحمه درخواستی شرکت بازرگانی و تایید آن بر اساس شرح خدمات موضوع ماده 5
6-6- زمان بررسی و اعلام نظر شرکت سرمایه گذار حداکثر ...... ماه پس از ارائه گزارش و یا صورت حساب توسط شرکت بازرگانی می باشد و در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر گزارش (گزارشات) و صورت حساب های تصویب شده تلقی می گردند.

ماده 7 – ایجاد تسهیلات توسط شرکت سرمایه گذار :

شرکت سرمایه گذار می بایستی جهت اجرای موضوع قرارداد تسهیلات مورد نیاز شرکت بازرگانی را به شرح زیر فراهم نماید :
7-1- ایجاد تسهیلات لازم حهت اخذ مجوز های مورد نیاز ترخیص کالاهای خریداری خارج از کشور در شرایطی که شرکت بازرگانی امکان انجام آن را ندارد.
7-2- هرگونه اقدامی جهت رفع مشکلات پیش بینی نشده برای اجرای موضوع قرارداد که از طرف شرکت بازرگانی پیشنهاد و انجام آن برای شرکت سرمایه گذار میسر باشد.

ماده 8 – شیوه ابلاغ طرح :

8-1- شروع موضوع قرارداد بایستی کتباً توسط شرکت سرمایه گذار به شرکت بازرگانی ابلاغ شود. شرکت سرمایه گذار می تواند شروع عملیات نصب و تجهیزات را منوط به اطلاع بعدی نماید.
8-2- زمان نصب تجهیزات طبق ابلاغ شرکت سرمایه گذار تعیین می گردد مشروط به آنکه کلیه مقدمات نصب از هر حیث آماده شده باشد.
8-3- شرکت بازرگانی پس از ابلاغ کار و اعلام زمان بندی اولیه بهره برداری از بنا موظف به ارائه برنامه کامل تفضیلی اجرای کار بر اساس زمان بندی اولیه به شرکت سرمایه گذار بوده و انجام آن در قالب زمان توافق شده می باشد.

ماده 9 – مواد و مصالح :

9-1- مواد و مصالح و تجهیزات مربوط به پروژه ها (اعم از تجهیزات اداری، پزشکی، بیمارستانی) و کلیه تاسیسات مورد نیاز کارگاه های امانی و یا واگذاری، در صورت ضرورت توسط شرکت بازرگانی خریداری و در انبار شرکت سرمایه گذار یا در محل طرح نگهداری خواهد شد.
9-2- وجوه مورد نیاز جهت خرید مواد، مصالح، تجهیزات و تاسیسات موضوع این ماده توسط شرکت سرمایه گذار به موقع و به صورت تنخواه تامین خواهد شد.

ماده 10 – حق الزحمه شرکت :

حق الزحمه انجام خدمات شرکت بازرگانی برای خدمات موضوع ماده 4 به شرح زیر می باشد :
10-1- حق الزحمه بند 4-1-1 و 4-1-2 و 4-3 جمعاً به میزان ......... درصد خرید اقلام و همچنین اقلامی که از انبار شرکت سرمایه گذار تحویل گردیده اند به میزان ......... درصد خرید اقلام می باشد.
10-2- حق الزحمه بند 4-5 برای خدمات فروش به میزان ........ و برای اجاره به میزان .......... باشد.
10-3- بند 4-6 و 4-7 به صورت نفر روز و با توافق طرفین تعیین می شود.

تبصره 1 – بند 4-4 جزء وظایف شرکت بازرگانی بوده و از این بابت حق الزحمه ای تعلق نمی گیرد.

تبصره 2 – با توجه به اینکه در محاسبه حق الزحمه های شرکت بازرگانی اقلام تحویل شده از انبار مدنظر قرار نگرفته اند لذا با امضای این قرارداد کلیه اقلام تحویل شده از انبار مدنظر قرار نگرفه اند لذا با امضای این قرارداد کلیه اقلام تحویلی انبار شرکت سرمایه گذار طی قرارداد قبلی فی مابین نیز مورد عمل قرار خواهند گرفت.

ماده 11 – نحوه پرداخت اعتبارات و حق الزحمه شرکت بازرگانی :

11-1- برای تسهیل در انجام امور مبلغی که با توافق طرفین مشخص خواهد شد و تابعی از میزان گردش کار است به عنوان تنخواه در اختیار شرکت بازرگانی قرار خواهد گرفت و شرکت بازرگانی موظف است لیست هزینه های انجام شده را به تفکیک سرفصل هر پروژه جهت تادیه تنخواه ارائه نماید.
11-2- کلیه هزینه های انجاام شده در بند 11-1 می بایست دارای مجوز لازم از سوی شرکت سرمایه گذار بوده و با موافقت ناظر مالی سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد. بدیهی است در غیر این صورت مسئولیت این امر به عهده شرکت بازرگانی خواهد بود.
11-3- در صورتی که از بابت انجام عملیات موضوع این قرارداد ضروری متوجه شرکت سرمایه گذار گردد که ناشی از قصور شرکت بازرگانی باشد مسئولیت جبران هزینه مستقیم آن متوجه آن شرکت خواهد بود.
11-4- از هر پرداخت به شرکت بازرگانی جهت عملیات نصب و راه اندازی ........ به عنوان تعیین حسن انجام کار کسر و پس از ارائه صورت حساب قطعی نسبت به تادیه آن اقدام خواهد شد.
11-5- شرکت بازرگانی هر ........ ماه یک بار نسبت به ارائه فعالیت های انجام شده در قالب ماده 4 اقدام و بر اساس آن حق الزحمه محاسبه و رسیدگی و پرداخت خواهد گردید.
11-6- در ابتدای هر سال معادل ...... متوسط حق الزحمه سال گذشته به صورت علی الحساب در اختیار شرکت بازرگانی قرار داده می شود و متناوباً در طول ...... ماه از حق الزحمه شرکت بازرگانی کسر خواهد شد.
11-7- شرکت بازرگانی موظف است نسبت به اتمام پروژه ها طبق برنامه زمان بندی اقدام و در صورت قصور، غیر موجه جریمه تاخیری حداکثر معادل ....... درصد حق الزحمه خدمات مورد نظر در ماه به این امر تعلق می گیرد.

ماده 12 – تحویل تجهیزات و تسویه حساب :

12-1- تحویل تجهیزات مورد نیاز به صورت تحویل موقت و قطعی می باشد و در هیچ یک از این مراحل شرکت بازرگاانی با درخواست تشکیل کمیسیون تحویل موقت از افراد یا نمایندگان ذیصلاح و نماینده شرکت سرمایه گذار طی صورت جلسه ای کار را به واحد بهره بردار تحویل خواهد داد. نواقص احتمالی موضوع قرارداد در زمان تحویل موقت یا در دوران بهره برداری و دوره تضمین بایستی توسط شرکت بازرگانی و بدون اخذ حق الزحمه ترمیم شده و تجهیزات به بهره بردار (پس از دوره تضمین) به صورت قطعی تحویل گردد.
کمبودهای پروژه ها مجزا از نواقص بوده و به هزینه کارفرما تکمیل و ارجاع خواهد شد.
12-2- چنانچه با اتمام تامین تجهیزات، حسب نظر کمیته ای متشکل از شرکت سرمایه گذار (شرکت بازرگانی) دفتر فنی و مهندسی سازمان و واحد ذیربط بهره بردار را معرفی ننماید و یا نماینده معرفی شده از طرف بهره بردار از تحویل گرفتن تجهیزات خودداری نماید شرکت بازرگانی طی مدت معین (متناسب با طرح پروژه) تجهیزات مربوطه را از فروشندگان یا پیمانکاران تحویل گرفته و هزینه نگهداری را با منظور داشتن هزینه بالاسری خود به حساب شرکت سرمایه گذار منظور می نماید.
12-3- با توجه به اینکه بخشی از خریدهای مورد نیاز شرکت سرمایه گذار از طریق واردات کالا از خارج کشور صورت پذیرفته و به نام شرکت بازرگانی انجام می گیرد لذا کلیه اسناد مثبته مربوط به خرید، ترخیص و تحویل آن از طرف شرکت بازرگانی به نیابت از طرف شرک سرمایه گذار امضا می گردد.
 

تبصره – دوره تضمین ......... ماه شمسی می باشد.

ماده 13 – فسخ قرارداد :

در صورتی که طبق ماده 3 شرکت سرمایه گذار به این قرارداد خاتمه داده با برای دوره بعد آن را تمدید ننماید شرایط زیر حاکم خواهد بود.
13-1- قراردادهای منعقده توسط شرکت بازرگانی بامهندسان مشاور، پیمانکاران، فروشندگان و سایرین در اجرای قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود ولی قرارداد جدیدی توسط شرکت بازرگانی منعقد نخواهد شد.
13-2- در صورتی که شرکت سرمایه گذار مایل باشد قراردادهای منعقده نیز فسخ گردد کلیه زیان های ناشی از فسخ قراردادها به عنوان هزینه طرح منظور و به حساب شرکت سرمایه گذار خواهد بود.

ماده 14 – حل اختلاف :

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره و یا مکاتبه دوستانه، توافق و حل و فصل نمود در کمیته ای مرکب از نمایندگان هیئت مدیره دو شرکت مطرح می گردد. نظر و رای کمیته مزبور برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. چنانچه کمیته مزبور به تفاهم نرسد تصمیم مدیرعامل شرکت سرمایه گذار لازم الاجرا می باشد.

ماده 15 – سایر موارد :

15-1- چنانچه به موجب رای دادگاه شرکت بازرگانی از بابت طرح های متعلق به شرکت سرمایه گذار خسارتی به فروشندگان یا پیمانکاران طرح های مزبور پرداخت نماید. خسارت پرداختی به عنوان هزینه قطعی طرح منظور خواهد گردید مگر آنکه خسارت وارده ناشی از قصور یا تقصیر شرکت بازگانی باشد در این صورت از حق الزحمه شرکت بازرگانی کسر خواهد شد.
15-2- شرکت بازرگانی حق واگذاری کل این قرارداد را به سایرین ندارد.
15-3- مفاد قرارداد در مورد کلیه طرح های جدید و باقی مانده طرح های قبلی حاکم خواهد بود. حق الزحمه خدمات از زمان این قرارداد بر اساس موارد یاد شده محاسبه و پرداخت می شود.

ماده 16 – قانون قرارداد :

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی بوده و در شانزده ماده در ...... نسخه به امضا رسیده و هر ......... نسخه حکم واحد را دارند دو نسخه اصل نزد شرکت سرمایه گذار و یک نسخه اصل نزد شرکت بازرگانی می باشد.


                                  شرکت سرمایه گذار                                                     شرکت بازرگانی
                                    به مدیریت عاملی                                                        به مدیریت عاملی

لینک کوتاه: https://b2n.ir/886636

 

بیشتر بخوانیم:

قرارداد حق العمل کاری (واردات کالا از خارج از کشور)

 قرارداد کارگزاری اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

قرارداد حمل و نقل لوله و پلیکا

 پیمان مدیریت تامین نیروی کار امور خدماتی شرکت های تجاری

 قرارداد انجام خدمات+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد.
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.