امروز: شنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۰۳ ذو الحجة ۱۴۴۳ قمری و ۰۲ ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی
دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۳۱
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

قرارداد تخلیه و بارگیری

قرارداد تخلیه و بارگیری
به گزارشتمیم نیوز

 

این قرارداد فی مابین شرکت ......... به نمایندگی آقای ......... به اقامتگاه .... که از این پس به ختصار کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ..... به شماره ثبت ... نزد ثبت شرکت های ...... به نمایندگی ....... به اقامتگاه ....... که از این پس به اختصار پیمانکار نامیده می شود به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1 – تخلیه حدود ..... تن کالا و اجناس، به صورت فله ای / کیسه ای از کشتی / کشتی ها و بارگیری آن در کامیون پس از ابلاغ کتبی از سوی کارفرما

ماده 2 – پیمانکار مکلف است به هر تعداد که روزانه کامیون در اخیارش گذاشته می شود زیر نظر و با تایید نمایندگی کارفرما در محل نسبت به تخلیه محموله و بارگیری در کامیون اقدام نماید در غیر این صورت مسئول پرداخت دموراژ احتمالی و کلیه هزینه های متعلقه از این قبیل خواهد بود.

تبصره – ملاک محاسبه میزان محمولات تخلیه و بارگیری شده بارنامه های صادره از سوی پیمانکار حمل می باشد که بر روی باسکول های مورد تایید کارفرما توزین شده باشد.

ماه 3 – مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ابلاغ به پیمامکار تا اتمام کلیه مراحل بارگیری میزان تعیین شده در قرارداد می باشد.
تبصره – کلیه روزهای کارکرد کشتی جزو مدت قرارداد بوده و پیمانکار به هیچ وجه مجاز نیست در روزهای کارکشتی عملیات را متوقف سازد.

ماده 4 – اجرت تخلیه محمولات از کشتی و بارگیری در کامیون به شرح ذیل تعیین می گردد :
الف - ....... با قیف و گراپ و سایر وسایل و امکانات واگذاری شده از سوی شرکت / پیمانکار هر تن ..... ریال
ب - ....... با مکنده و سایر وسایل و امکانات واگذاری شده از سوی شرکت / پیمانکار هر تن ......... ریال
ج - ....... با وسایل و امکانات واگذاری شده از سوی شرکت / پیمانکار هر تن .............. ریال

تبصره 1 – بارشماری کالا کیسه ای بر عهده پیمانکار می باشد.

تبصره 2 – در صورتی که محمولات ...... جهت تخلیه به دلیل داشتن رطوبت احتیاج به وسایل و امکانات تکمیلی از قبیل بیل مکانیکی و لودر یا غیره داشته باشد کارفرما هیچ تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.

تبصره 3 – هرگونه امکانات و وسایل واگذاری شده از سوی شرکت که نزد پیمانکار سپرده شده است امانت تلقی شده و پیمانکار پس از اتمام عملیات ملزم به استرداد آن می باشد و در صورت بروز هرگونه خسارت ملزم به جبران است و در صورت عدم جبران شرکت حق دارد به نحو مقتضی از اموال پیمانکار جبران خسارت نماید.

ماده 5 – کارفرما پس از تایید نمایندگی خود مبنی بر تخلیه و بارگیری ...... محمولات نسبت به پرداخت ....... % اجرت تخلیه و بارگیری به پیمانکار اقدام خواهد نمود و باقیمانده وجه پس از اتمام تخلیه و بارگیری کلیه محمولات به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

ماده 6 – کسورات قانونی نسبت به کلیه پرداخت ها از سوی کارفرما انجام خواهد پذیرفت.

ماده 7 – پیمانکار مکلف است معال مبلغ ....... ریال قرارداد را به عنوان تضمین حسن اجرای کار قرارداد به شرح ذیل تودیع نماید :
الف – میزان ..... درصد تضمین به مبلغ ............ ریال یا به صورت ضمانت نامه بانکی
ب – میزان ..... درصد تضمین به مبلغ ........ ریال به صورت چک یا سفته

ماده 8 – کارفرما اختیار تام دارد که هر گونه خسارت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و سایر خسارات احتمالی که ناشی از عملکرد پیمانکار باشد را به تشخیص خود از محل تضمین و یا سایر منابع تامین و برداشت نماید.

تبصره 1 – مبنای محاسبه خسارت دیرکرد، تخلیه، گزارش های روزانه خلیه کشتی که به تایید کارفرما رسیده است می باشد.

تبصره 2 – ملاک محاسبه دیرکرد، مبلغ ارزی قید شده در چارترپارتی بوده که در پایان  عملیات تخلیه احتساب و از پیمانکار اخذ خواهد گردید.

ماده 9 – پیمانکار متعهد است عملیات موضوع قرارداد را بلافاصله پس از ابلاغ دستور کتبی شروع و بی وقفه به پایان رساند. در صورتی که پیمانکار در طول عملیات به هر دلیل از انجام موضوع قرارداد ناتوان گردد کارفرما حق دارد به هر نحو که صلاح و مقتضی بداند انجامعملیات را به عهده گرفته و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود از محل تضمین و یا سایر منابع تامین و پرداخت نماید.

تبصره – در خصوص تخلیه و بارگیری ممولات فاسد احتمالی پیمانکار موظف است پس از کسب اجازه از شرکت سریعاً نسبت به انجام عملیات مربوطه اقدام نماید در این خصوص هزینه های متعلقه به عهده شرکت است.

ماده 10 – پیمانکار متعهد است جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد نسبت به تامین کلیه نیروهای مورد نیاز از قبیل کارگر ساده و کارگر خدماتی و غیره در هر شیفت اقدام لازم را معمول و پس از پایان تخلیه روزانه سطح محوطه را تمیز نماید.
تبصره – پیمانکار مسئول حسن رفتار و اعمال نیروهای خود در طول عملیات بوده و جبران هر گونه خسارت ناشی از عملکرد آنان بر عهده پیمانکار است.

ماده 11- پیمانکار تعهد می نماید نسبت به پرداخت دستمزد و مزایا و حق بیمه کلیه نیروهای خود به موقع اقدام نموده و امکانات رفاهی لازم را برای آنان بر اساس ضوابط اداره بندر و کشتیرانی فراهم نماید.

ماده 12 – پیمانکار تعهد می نماید نسبت به پرداخت دستمزد و مزایا و حق بیمه کلیه نیروهای خود به موقع اقدام نموده و امکانات رفاهی لازم را برای آنان بر اساس ضوابط اداره بندر و کشتیرانی فراهم نماید.

ماده 13 – پیمانکار تعهد می نماید در هنگام عقد قرارداد کشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 نمی باشد.

ماده 14 – کارفرما متعهد است نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی و هزینه توزین محمولات اقدامنماید.

ماده 15- پس از تهیه صورت مجلس پایان عملیات موضوع این قرارداد و رسیدگی به وضعیت تخلیه و بارگیری از سوی کارفرما و ارائه کلیه مفاصا حساب های اشاره شده در این قرارداد از سوی پیمانکار باقیمانده مطالبات پیمانکار و کسورات و سپرده های دریافتی در صرت عدم حصول اخلاف و ارائه گواهی های لازمه از مراجع ذیصلاح از قبیل اداره بیمه از سوی پیمانکار پرداخت و مسترد خواهد گردید.

تبصره – حداکثر مهلت اقدامات پیمانکار در این خصوص ..... ماه می باشد که پس از مضی مهلت مذکور شرکت حق خواهد داشت نسبت به جبران خسارات وارده به هر نحوی که خود صلاح بداند منجمله ضبط تضمین و سپرده ها اقدام نماید.

ماده 16 – اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و یا اجرای مفاد قرارداد ابتدائاً از طریق مذاکره مستقیم و در صورت عدم حصول توافق از طریق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی حل و فصل خواهد گردید.

ماده 17 – اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد به شرح ذیل اعلام می گردد :
الف – شرکت کارفرما ........................................
ب – شرکت پیمانکار ..........................................

این قرارداد مشتمل بر 17 ماده و 11 تبصره و در ..... نسخه تنظیم و بین طرفین مبادله گردید که هر کدام حکم واحد دارد.


                             کافرما                                                                                 پیمانکار
                            شرکت                                                                                شرکت

 

بیشتر بخوانیم:

قرارداد مشارکت مدنی سرمایه گذاری و خرید و ورود ماشین آلات

         قرارداد خرید سلف کالا و اجناس

 قرارداد خدمات رانندگی+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.