امروز: دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۴ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
پنج شنبه, ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ ۱۴:۰۶
۰
۰
نسخه چاپی

قرارداد استخدام کارگر (در شرکت ها)

قرارداد استخدام کارگر (در شرکت ها)
به گزارشتمیم نیوز

 

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران این قرارداد بین شرکت ......... که در این قرارداد به اختصار کارفرما نامیده می شود و آقای / خانم ...... فرزند ..... دارای شناسنامه ........... صادره از .......... که به اختصار کارگر نامیده می شود منعقد می گردد.

ماده 1- این قرارداد جهت کار با توجه به بند (و) از ماده 10 قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.

تبصره 1 – مدت قرارداد از تاریخ ......... لغایت ...... به مدت ...... روز خواهد بود.

تبصره 2 – از ابتدای این قرارداد ...... ماه جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار کارفرما حق دارد به این قرارداد خاتمه دهد و کارفرما ملزم به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ماده 2- محل انجام خدمت کارگر در استان های ..... به تشخیص و دستور کارفرما خواهد بود که وی مکلف به قبول محل خدمت تعیین شده خواهد بود و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می کند و ممکن است بنا به ضرورت محل خدمت .......... نیز باشد.

ماده 3- موضوع قرارداد : انجام خدمت به تشخیص کارفرما در کلیه امور شرکت از قبیل امور مربوط به خرید و فروش مونتاژ قطعات و لوازم الکترونیک و الکتریکی و قطعات مربوط به خودرو – انبارداری – اعزام به ماموریت و اضافه کاری و غیره می باشد و طرف قرارداد متعهد است کلیه امور مربوط به شغل خود را بر اساس ضوابط داخلی شرکت                                                                                                          زیر نظر کارفرما یا نماینده او یا سرپرست مستقیم مربوطه انجام دهد.

ماده 4- جهت انجام کار فوق که جنبه موقت داشته و به منظور رفع تراکم کار در مقطع زمانی خاص نیاز به خدمات کارگر خواهد بود کارفرما ماهیانه مبلغ ...... ریال به عنوان حقوق ثابت و مبلغ ........ ریال بابت حق جذب مبلغ ........ ریال پاداش ماهیانه مبلغ .......... ایاب و ذهاب مبلغ ......... حق اولاد و مبلغ .......... حق مسکن و خواروبار را پرداخت خواهد کرد.

تبصره 3 – مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از حقوق ماهیانه کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.

ماده 5 - ساعت کار شرکت : معادل ...... ساعت کار مفید در هفته طبق ابلاغیه شرکت خواهد بود و یا توجه به نوع کار کارگر مکلف به قبول اضافه کار خواهد بود و حقوق مربوط به ساعت اضافه کاری طبق ضوابط قانون کار پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 -   ساعت حضور و ترک خدمت طبق ابلاغیه شرکت بوده و در صورت غیبت برابر حقوق ومزایایی که به روزهای کار یا غیبت یا ترک خدکت تعلق می گیرد از پرداختی ماهیانه به انضمام جریمه هرروز غیبت کسر خواهد شد.

ماده 6- کارگر طی مدتی که برای شرکت کار بکند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی سالانه و استحقاقی بر اساس مقررات قانون کار را دارا خواهد بود. تاریخ استفاده از مرخصی یا موافقت قبلی کارفرما امکانپذیر خواهد بود.

تبصره 5 – چنانچه کارگر در طی سال از مرخصی استحقاقی خود استفاده ننماید به استثنا حداکثر 9 روز مرخصی آنها قال انتقال به سال بعد نمی باشد و در پایان هر سال بازخرید خواهد گردید.

تبصره 6 – میزان و استفاده هاز مرخصی طبق مقررات و آیین نامه داخلی شرکت بوده و جهت استفاده از مرخصی کارگر باید حداقل ..... روز قبل با درخواست کتبی مدیریت مربوطه شرکت را از تاریخ و زمان مرخصی مطلع نماید.

تبصره 7 – در خصوص مرخصی های ساعتی و یک روزه کلیه کارکنان تابع آیین نامه های داخلی شرکت می باشند.
این قرارداد پس از پایان مدت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم ....... ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد.

تبصره 8 – پس از پایان مدت قرارداد تا پس از توافق طرفین مبنی بر فسخ این قرارداد را خاتمه یافته تلقی و شروع به کار جدید کارگر فقط در صورت نیاز و رضایت کارفرما آن هم با قرارداد و شرایط جدید که هیچگونه ارتباطی با قرارداد قبلی ندارد امکان پذیر می باشد.

تبصره 9 – بدیهی است در انتهای قرارداد کلیه مزایای قانونی از جمله حق سنوات سالی ........ ماه پرداخت و تسویه حساب کامل می گردد.

ماده 7- قرارداد در موارد زیر خاتمه یافته تلقی می گردد و رابطه کاری منقطع می شود :
الف – پایان مدت قرارداد ب – پایان یا انجام کار مورد نظر در صورتی که برای کاری خاص کارگر استخدام شده باد ج – در حالت فورس ماژور

ماده 8- خانم / آقای .......... با دریافت مبالغ مذکور هرگونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد را از خود سلب می نماید.

ماده 9- کارگر طبق نیاز شرکت در شهرستان های ...... موظف به انجام وظیفه می باشد.

ماده 10 – کارگر در مورد پرونده ها، وسایل، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت که در اختیار دارد امین محسوب و ملزم به رعایت کلیه اصول امانت داری می باشد.

ماده 11- چنانچه کارگر در انجام امور محوله قصور –سستی – سهل انگاری – عدم رعایت اخلاق اسلامی – عدم اطاعت از دستورات کارفرما و در کل بی توجهی به آیین نامه های داخلی یا دستورات باشد یا بر خلاف ماده قبل عمل نماید مورد از شمول ماده 27 قانون کار بوده که کارفرما حق دارد پس از رعایت موارد فوق با کارگر تسویه حساب و قرارداد وی را فسخ نماید.

تبصره 10 – بنابر مفهوم مخالف ماده 29 قانون کار چنانچه تقصیر کارگر ثابت و موجبات فسخ از ناحیه کارگر باشد طرف قرارداد مستحق دریافت خسارت و بازگشت به کار نخواهد بود.

تبصره 11 – فسخ پس از 3 مرتبه اخطار که نسخه سوم آن به اداره کار ارسال می گرد امکان پذیر خواهد بود.

ماده 12- در صورت لزوم نوع وسیله حمل و نقل کارگر در اعزام به ماموریت با توجه به تصمیم مدیریت و توان مالی شرکت تعیین و بلیط مسافرت از طرف شرکت تهیه و در اختیار کارگر قرار خواهد گرفت.

ماده 13 – با توجه به اینکه کارگر تحت پوشش بیمه های اجتماعی می باشد لذا در صورت خطرات احتمالی هیچگونه ادعایی از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی بر علیه شرکت ..... قابل طرح و ادعا نیست.

ماده 14 – در صورتی که کارگر به هر دلیل از ارائه خدمت منصرف گردد می بایست حداقل ......... هفته قبل شرکت را از استعفا خود مطلع و در صورت انصراف بایستی قبل از پایان مدت مذکور استعفا خود را پس بگیرد در صورت پذیرفتن استعفاء از طرف کارفرما قرارداد فسخ و در غیر این صورت کارگر موظف است تا پایان تاریخ به خدمت خود ادامه دهد.

ماده 15 – اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراج خل اخلاف ذکر شده در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

ماده 16 – بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده 17 – به کارگر تفهیم شد و طرف قرارداد تعهد کرد که از وسایل حفاظت فردی و ایمنی که در اختیار او گذاشته می شود استفاده کند و عدم استفاده قصور محسوب می شود و عواقب قانونی عدم استفاده از وسایل مزبور به عهده طرف قرارداد خواهد بود.

ماده 18 – کارگر مکلف است در دوره های آموزشی که احتمالاً دایر خواهد شد شرکت نماید.
این قرارداد در ...... نسخه 18 ماده و 11 تبصره در تاریخ ......... تنظیم و به امضای طرفین رسید.


                      امضا کارگر                                                                             امضا کارفرما

 

بیشتر بخوانیم:

 قرارداد استخدام کارمند

 قرارداد جعاله حمل و نقل کالا و تحویل

 قرارداد حق العمل کاری خرید، فروش، نصب و راه اندازی تجهیزات

 قرارداد پیمانکاری (تعمیرات و بازسازی ساختمان)+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد.
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.