امروز: دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۴ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
سه شنبه, ۰۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰
۰
۰
نسخه چاپی

قرارداد انجام خدمات

قرارداد انجام خدمات
به گزارشتمیم نیوز

 

1-قرارداد بین شرکت ........... به نمایندگی آقای ............ آدرس : خیابان ..........پلاک ......... واحد ........ به عنوان کارفرما یک طرف و آقای ........... دارای شناسنامه ......... صادره از ....... فرزند ...... متولد ..... مدرک تحصیلی ......... به آدرس ........................... که کارپذیر نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد.

2- موضوع قرارداد : انجام خدمت با توجه به تخصص و دستور کارفرما

3- مدت قرارداد : از تاریخ ..... لغایت ....... به مدت ......... ماه می باشد که پس از انقضا مهلت مقرر قرارداد خاتمه یافته است در صورت نیاز مجدد به قرارداد بنا به درخواست بالاترین مقام واحد مربوطه و تصویب مدیریت شرکت با مدیر این قسمت، این قرارداد قابل تمدید خواهد بود و در صورت انعقاد قرارداد جدید اولین روز سابقه کار از تاریخ انعقاد قرارداد جدید خواهد بود و هیچگونه ارتباطی به قرارداد قبلی نخواهد داشت. ضمناً چنانچه درمدت آزمایشی کارگر بنا به دلیل شخصی از ادامه کار منصرف شود کارفرما از پرداخت حقوق و مزایای ایام تعطیل معذور خواهد بود.

تبصره – تمدید قرارداد حاضر با توافق طرفین امکان پذیر می باشد.

4- حقوق و مزایا : حقوق پایه ......... ریال ، مسکن و خواروبار ........ ریال، حق اولاد ....... ریال ، بن .......... ریال، ماموریت .......... ریال، سایر مزایا ......... ریال، حق سنوات ......... ریال، هزینه سفر ......... ریال، جمع کل ............. ریال.
تبصره – حق عائله مندی شاغل، ماهیانه ........ ریال قابل پرداخت می باشد. (به شرط ارائه گواهی پرداخت حق بیمه ........ روز از طرف شاغل)

5- انجام وظایف محوله بر اساس تشخیص مسئول مربوطه و طبق شرائط مندرج در قرارداد می باشد.

6- محل خدمت بر اساس تشخیص مدیریت تعیین می شود.

7- پرداخت کسورات قانونی طبق ضوابط به عهده طرفین قرارداد می باشد.

8- شرکت شامل طرح طبقه بندی مشاغل نمی باشد.

شرائط و ضوابط :

1-    این قرارداد برای انجام کار معین و مدت ذکر شده در قرارداد بوده و به هیچ وجه تعهدات استخدام دائم برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.

2-    طرف قرارداد موظف است هفته ....... ساعت در محلی که از طرف شرکت تعیین خواهد شد کارهای محوله را با توجه به سمتی که برای وی تعیین خواهد شد به نحو صحیح و کامل و با توجه به کلیه مقررات شرکت انجام دهد.

تبصره – در صورتی که بنا به ضرورت شرکت از خدمات طرف قرارداد اضافه بر ساعت مقرر در ماده 2 استفاده کند اضافه کار مزبور به پیشنهاد مسئول مربوطه و تایید مدیریت شرکت طبق ضوابط قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد.

3-    در صورتی که طرفین قرارداد بخواهند این قرارداد را قبل از انجام مدت قرارداد فسخ نمایند باید ....... ماه قبل به صورت کتبی همدیگر را مطلع سازند.

4-    چنانچه طرف قرارداد در مدت قرارداد در محل کار خود حاضر نگردد ومدت ترک خدمت او از ... روز تجاوز نماید و مسبوق به اجازه قبلی و یا مستند به عذر موجه به تشخیص نباشد مدیریت شرکت می تواند قرارداد را از تاریخ ترک خدمت فسخ نماید و چنانچه خسارتی از قبیل غیبت غیرموجه و یا ترک خدکت به شرکت وارد شود، کارپذیر ضامن بوده و ازمحل ضمانتی که نزد شرکت گذاشته قابل وصول به نفع شرکت می باشد.

5-    چنانچه طرف قرارداد طبق تشخیص مدیریت شرکت نتواند از عهده انجام وظائف محوله برآید قرارداد وی لغو خواهد شد.

6-    طرف قرارداد تعهد می نماید که کلیه اطلاعات مربوط به کار شرکت را در اثر امور مرجوعه از طرف شرکت کسب می نماید و یا هرگونه اطلاعاتی را که به علت مراجعه یا خواندن پروژه ها یا مذاکره با حضور در جلسات به دست می آورد محرمانه تلقی کند و چنانچه خلاف این بند عمل نماید با تشخیص شرکت قرارداد وی فسخ و طرف قرارداد می بایست کلیه خسارات ناشی از فعل تقصیر و قصور خود را به میزان تشخیص داده شده از طرف شرکت بپردازد.

7-    طرف قرارداد از نظر بیمه بازنشستگی و مرخصی استعلاجی تابعه قوانین سازمان تامین اجتماعی می باشد.

8-    مرخصی سالیانه به ازءهر ماه خدمت دو روز و نیم کاری می باشد و استفاده از مرخصی با موافقت قبلی و با رعایت مقررات قانون کار خواهد بود (سالیانه 9 روز قابل ذخیره میباشد).

9-    در صورتی که صلاحیت کارمند در حین خدمت مورد تایید واقع نشود شرکت می تواند با رعایت مفاد قانون کار قرارداد را فسخ نماید.

10-    طرف قرارداد مکلف به حفظ شئونات اسلامی در محیط کار می باشد و چنانچه برخلاف شئونات عمل کند مدیریت شرکت می تواند قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ نماید.

11-    طرف قرارداد موظف به حفظ و نگهداری کلیه اموال تحویلی به وی می باشد و چنانچه به علت سهل انگاری یا اشتباه به اموال یا اسناد و اوراق بهادار تحویلی به وی خسارتی به شرت و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد شود و یا مفقود گردد خسارت وارده از کارپذیر قرارداد اخذ و یا از ضمانت وی برداشت می گردد.

12-    طرف قرارداد مکلف به سپردن ضمانت معتبر جهت انجام کار به میزان لازم برابر تشخیص مدیریت شرکت می باشد.

13-    بنابر توافق مقرر گردید در پایان هر قرارداد سنوات خدمتی از سوی کارفرما خریداری و وجه آن نقداً به شاغل پرداخت گردد و کارپذیر محل کارگاه را ترک و حق هیچگونه اعتراض، مطالبه و ادعایی اعم از مادی یا معنوی در هر مرجعی اعم از هیئت های تشخیص و حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از خود سلب و ساقط می نماید.

14-    علاوه بر شرایط و ضوابط قرارداد فوق بقیه موارد تابع قانون کار و سازمان تامین اجتماعی می باشد.

15-    طرف قرارداد در کمال صحت و سلامت با امضای این قرارداد اعلام می دارد از جمیع مقررات شرکت مطلع بوده و موظف به رعایت آنان می باشد.

16-    طرف قرارداد موظف است کلیه قوانین و مقررات وضع شده در خصوص ایمنی کار و مسئولیت شغلی اتخاذ شده از سوی شرکت را بدون عذر و بهانه ای به طور کامل رعایت نماید و اگر چنانچه به هر علت اعم از سهل انگاری، قصور و یا بی توجهی خسارتی متوجه کسی و یا حتی خودش گردد بدون هیچگونه ادعا و یا اعتراضی و شکایتی جبران خسارت نماید و شرکت کارفرما در این خصوص مسئولیتی ندارد.

17-    در صورت بروز هرگونه مشکل و ایرادی در حین مدت قرارداد طرفین توافق نمودند که رفع مشکلات و ایرادات و ابهامات احتمالی را ضمن انتخاب و معرفی یک نفر به عنوان داور مرضی الطرفین به نامبرده ارجاع نموده و متعهد می گردند که نسبت به اعلام نظر و رای صادره از سوی داور یاد شده تبعیت کامل نموده و حق هرگونه اعتراضی را نسبت به رای داور مرضی الطرفین را از خود سلب می نمایند.

18-    این قرارداد در تاریخ ........ در ...... نسخه تهیه و تنظیم گردیده است که هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد و به امضا طرفین قرارداد رسیده است.


                     امضا کارپذیر (کارشناس)                                                     مهروامضا مدیریت شرکت

 

بیشتر بخوانیم :

 قرارداد خرید و حمل کالا و اجناس

 توافقنامه استفا ده از خط اعتباری سرمایه گذاری

 قرارداد حق العمل کاری (واردات کالا از خارج از کشور)

 مبایعه نامه خرید آپارتمان

 قرارداد بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار شرکت های تجاری

 قرارداد حمل و نقل محموله از کشتی به کامیون

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد.
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.