امروز: دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۰۵ ذو الحجة ۱۴۴۳ قمری و ۰۴ ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی
پنج شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۳
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

قرارداد کارگزاری (امور مطالعات تدارکاتی اجرائی)

قرارداد کارگزاری (امور مطالعات تدارکاتی اجرائی)
به گزارشتمیم نیوز

 

این قرارداد در تاریخ ........ بین شرکت ........ به نمایندگی آقای ........... که در متن قرارداد شرکت ، نامیده می شود از یک طرف، و شرکت ...... به نمایندگی آقای مهندس ........... که از این به بعد در قرارداد، کارگزار، خوانده می شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع این قرارداد انجام خدمات زیر توسط کارگزار به نیابت از شرکت طی فرآیندی که ............. نامیده می شود ، می باشد.

امور مطالعاتی :

-    بررسی و شناخت فرصت های اقتصادی در چهارچوب روندها و تحولات اقتصاد کشور برای سرمایه گذاری در حوزه ماموریت ها و وظایف شرکت مندرج در اساسنامه، تهیه گزارش های اولیه درباره این فرصت ها و ارائه آن به شرکت جهت تعیین اولویت های سرمایه گذاری
-    تهیه طرح های توجیهی اقتصادی، فنی و مالی (گزارش امکان سنجی) در باره فرصت های اقتصادی مصوب.
-    تهیه طرح های تامین مالی مور نیاز برای سرمایه گذاری پروژه های امکان سنجی مشتمل بر پورتفوی و ترکیب سرمایه، جدول نقدینگی و ...
-    تعریف فعالیت های تفضیلی برای اجرای پروژه ها تقدم و تاخر و روابط این فعالیت ها با یکدیگر و تهیه برنامه زمان بندی
-    بررسی و تهیه پیشنهاد درباره مدیریت نقدینگی و عواید حاصل از پروژه ها به شرکت و انجام هرگونه مباشرت برای استفاده بهینه از این وجوه
-    بررسی و تهیه پیشنهاد برای شرکت جهت خرید اوراق سهام در بورس اوراق بهادار و مدیریت سهام خریداری شده از طریق موسسه کارگزاری منتخب

امور تدارکاتی :

-    بازاریابی و ارائه پروژه هایی سرمایه گذاری به سرمایه گذاران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی به منظور جلب مشارکت و سرمایه آنان به اجرای پروژه ها به روش سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت مدنی و یا جبران سرمایه گذاری
-    انجام مذاکرات سرمایه گذاری با داوطلبان و علاقمندان به سرمایه گذاری در پروژه ها، تهیه پیش نویس قراردادها و ارائه آن به شرکت جهت تایید
-    انجام امور تدارکاتی پروژه ها نظیر خرید موارد و مصالح یا خرید و کرایه ماشین آلات در موارد ضروری جهت اجرای طرح ها
-    انجام خدمات فنی و عمومی مورد نیاز پروژه ها نظیر نقشه برداری و آزمایش مکانیک خاک و یا همکاری با شرکت در اخذ مجوزهای ساخت و عقد قراردادهای مربوط به تامین آب، برق، گاز و تلفن و سایر امکانات زیر بنایی پروژه ها.

اموراجرایی :

-    انتخاب و راهبری مهندس مشاور برای انجاام مطالعات، طراحی و نظارت کارگاهی پروژه ها (فازهای ...) و پرداخت حق الزحمه کارهای تایید شده
-    برگزاری مناقصه ها و انتخاب پیمانکار برای اجرای پروژه ها، عقد قرارداد با آن ها با حق احاله به غیر و انجام کلیه اقداماتی که طی شرایط عمومی و اختصاصی پیمان به عهده کارگزار می باشد نظیر رسیدگی و پرداخت وجه صورت وضعیت های موقت و قطعی، تعدیل، پرداخت علی الحساب، خاتمه دادن یا فسخ پیمان، ضبط ضمانت نامه ها و ...
-    انجام نظارت عالیه بر پروژه های سرمایه گذاری
-    تبلیغات و بازاریابی جهت فروش و پیش فروش ساختمان ها و واحدهای مسکونی شرکت و انجام اقدامات اجرایی تامین مالی مانند جلب مشارکت سرمایه گذاران و مذاکره با آنان و ...
-    انجام سایر خدماتی که در زمینه پروژه های سرمایه گذاری از طرف شرکت احاله می شود.

ماده 2 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ امضا ..... سال تمام می باشد، در صورتی که شرکت یا کارگزار اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد به طرف دیگر اعلام ننمایند و یا قرارداد جدیدی بین طرفین به امضا نرسد. این قرارداد و کلیه پیوست های فعلی و بعدی آن برای سال بعد معتبر خواهد بود.

ماده 3 – برنامه کار و گزارش ها :

الف – کارگزار می بایست برنامه تفضیلی انجام هر یک از پروژه های سرمایه گذاری پس از ابلاغ کار از طرف شرکت حداکثر ظرف ....... روز تهیه و ارائه نماید.
ب – کارگزار موظف است در پایان ...... ماه گزارش پیشرفت کار پروژه های سرمایه گذاری ابلاغ شده را به شرکت تسلیم نماید.
پ – کارگزار موظف است گزارش نهای مطالعات و کارهای انجام شده به همراه مدارک پروژه های سرمایه گذاری ابلاغی را پس از رفع مشکلات به تعداد و کیفیت مندرج در بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز به صورت فایل کامپیوتری به شرکت بدهد.

ماده 4- نحوه انجام پروژه های سرمایه گذاری :

الف – برای انجام مطالعات فازهای ...... و همچنین مطالعات اقتصادی، مالی و مدیریتی خاص، کارگزار می تواند راساً این امور را انجام داده و یا از خدمات مشاوران و کارشناسان حقیقی و حقوقی منتخب در رشته های اقتصاد، مدیریت مالی، سیستم، فنی و مهندسی و غیره حسب نیاز استفاده نماید.
ب – برای انجام عملیات اجرایی پروژه ها (مشتمل بر فاز ... نظارت کارگاهی) کارگزار از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد شرایط حسب تشخیص خود استفاده نموده و یا راساً عملیات اجرایی را به صورت امانی یا پیمان مدیریت انجام دهد.

ماده 5 – حق الزحمه کارگزار :

حق الزحمه کارگزار جهت انجام خدمات موضوع این قرارداد به شرح ذیل تعیین می گردد.
الف – برای انجام خدمات فازهای ........ معادل ......... هزینه انجام شده
ب – برای انجام مطالعات اقتصادی، مالی و یا مدیریتی خاص حسب توافق
ج – هزینه خدمات کارگزاری در بورس اوراق بهادار حسب صورت حساب ارسالی از طرف موسسه کارگزاری ........ بورس به اضافه ...... درصد از مبلغ صورت حساب از بابت خدماتی که کارگزار انجام می دهد.
د – از بابت انجام خدمات مدیریت عملیات اجرایی به صورت امانی یا پیمان مدیریت و یا انتخاب پیمانکار برابر نرخ های مندرج در جدول پیوست این قرارداد
هـ - از بابت خرید مواد و مصالح، خرید و یا کرایه ماشین آلات معادل .... درصد مبالغ خرید یا اجاره
و – از بابت انجام کارهای مربوط به نقشه برداری و آزمایش مکانیک خاک معادل .... برابر حق الزحمه مربوطه بر اساس بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ح – از بابت سایر خدماتی که ذیل ماده 1 (موضوع قرارداد) قید شده، ولی در ماده 5 ذکرعنوان نشده اند بر اساس نفر ...... روز و یا مبلغ ثابت بر اساس توافق فی مابین.

ماده 6 – نحوه پرداخت اعتبارات مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری و حق الزحمه مجری :

الف – جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری شرکت در ابتدای هر سال معادل ......... مبلغ اعتبار تخصیص یافته پروژه احاله شده را به عنوان تنخواه در اختیار کارگزار قرار می دهد. تجدید تنخواه منوط به ارسال صورت حساب از سوی کارگزار به شرکت می باشد.
ب – کارگزار در پایان هر دوره ...... ماهه صورت حساب کلیه کارهای انجام شده برای پروژه شامل صورت وضعیت پیمانکاران، مواد و مصالح مصرف شده و سایر هزینه ها را به شرکت ارائه می نماید این صورت حساب پس از رسیدگی و تایید به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ج – هم زمان با ارسال صورت حساب کارهای انجام شده، کارگزار صورت حسابی متضمن حق الزحمه خدمات ارجاعی به تفکیک تهیه و جهت شرکت ارسال خواهد نمود همچنین معادل ....... درصد اعتبار اجرایی هر پروژه در ابتدای هر سال به عنوان علی الحساب حق الزحمه کارگزار را در اختیار وی قرار خواهد گرفت. مبلغ مزبور در پایان سال تسویه خواهد شد.

ماده 7 – مالکیت اسناد :

مدارک و اسناد تهیه شده در موضوع این قرارداد معلق به شرکت می باشد و کارگزار بایستی در حفظ و نگهداری آنها تا زمان تحویل به شرکت کوشا باشد. کارگزار می تواند با جلب رضایت شرکت از نتایج مطالعاتی که در راستای هر پروژه به دست می آورد در پروژه های دیگر عنداللزوم استفاده نماید.

ماده 8 – تعهدات طرفین :

8-1- تعهدات کارگزار :

-    رعایت برنامه زمان بندی پروژه های سرمایه گذاری ابلاغی
-    رعایت ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و اجرایی حسب مقررات و بخشنامه صادره دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-    رعایت ضوابط مربوط به تهیه طرح های فاز ..... (گزارش امکان سنجی) مطابق با شرح خدمات تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای هر یک از گروه های پروژه
-    همکاری با شرکت در اخذ کلیه مجوز های لازم نظیر مجوز ساخت و پایان کار شهرداری، تامین تسهیلات زیربنایی، انجام خدمات حقوقی و ثبتی و غیره برای پروژه های سرمایه گذاری ابلاغی که در چارچوب خدمات پیمان مدیریت، نیابت در اجرای طرح ها و حسب هرگونه توافق از سوی شرکت به کارگزار واگذار می گردد.
-    رعایت صلاح و صرفه شرکت در خدمات واگذاری
-    بیمه کردن تاسیسات و مستحدثات در حین ساخت (هزینه بیمه، جزو هزینه پروژه منظور خواهد شد)

8-2- تعهدات شرکت :

-    اعلام نظر در خصوص مطالعات و گزارش های ارائه شده از سوی کارگزار حداکثر ظرف ....... روز (در غیر این صورت، مطالعات و گزارش های ارسالی تصویب شده تلقی خواهد شد)
-    واگذاری زمین پروژه در صورتی که در اختیار داشته باشد.
-    پرداخت صرت حساب های ارسالی از طرف کارگزار حداکثر ظرف مدت ......... روز

تبصره – تصویب مطالعات و مدارک ارائه شده از سوی کارگزار توسط شرکت رافع مسئولیت کارگزار در مورد صحت مطالعات انجام شده نبوده و در هر حال کارگزار مسئول و پاسخگوی نواقص و یا اشتباهات احتمالی است که بعداً مشاهده می گردد.

ماده 9 – تحویل پروژه و تسویه حساب :

الف – تحویل پروژه به شرکت به صورت تحویل موقت و تحویل قطعی می باشد. در هر یک از این مراحل، باتشکیل کمیسیون تحویل از سوی کارگزار از افراد یا نمایندگان ذی صلاح شرکت و طرف های درگیر در پروژه دعوت شده و امر تحویل با تنظیم صورت جلسه به شرکت انجام خواهد گرفت، نواقص احتمالی کارها در زمان تحویل موقت یا در دوران بهره برداری و دوره تضمین به وسیله کارگزار بدون اخذ حق الزحمه ترمیم و مرتفع خواهد شد.
ب – چنانچه شرکت در کمیسیون های تحویل حاضر نگردد و از تحویل گرفتن پروژه خودداری نماید کارگزار طی مدت معین (متناسب با پروژه) پروژه و تجهیزات مربوطه را از پیمانکار یا پیمانکاران تحویل گرفته و هزینه نگهداری را با منظور داشتن هزینه بالاسری خود به حساب پروژه منظور می نماید.

ماده 10- فسخ قرارداد :

هر یک از طرفین می توانند با اعلام کتبی ...... ماهه به این قرارداد خاتمه دهند. در صورتی که فسخ قرارداد از طرف شرکت انجام گیرد وی بایستی ..... درصد ارزش خدماتی را که کارگزار تا تاریخ فسخ انجام داده است پس از کسر پرداخت قبلی، محاسبه و پرداخت نماید در صورتی که فسخ از سوی کارگزار انجام پذیرد وی فقط به دریافت ..... درصد ارزش خدماتی که تا آن موقع انجام داده است پس از کسر پرداخت های قبلی محق خواهد بود.

ماده 11 – حل اختلاف :

اختلاف های ناشی از تعبیر یا تفسیر این قرارداد و همچنین اجرای کار در کمیسیونی مرکب از مدیران عامل شرکت و کارگزار و یک نفر داور مرضی الطرفین حل و فصل شده و رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

ماده 12- موارد متفرقه :

12-1- چنانچه به روژه های سرمایه گذاری احداثی در حین اجرای کار به علت حوادث و اعمال قوای قهریه طبیعی خساراتی وارد شود خسارت های وارده توسط شرکت متقبل می گردد بدیهی است چنانچه خسارات وارده ناشی از قصور کارگزار در اجرای تعهدات و عدم رعایت ضوابط فنی و یا ناشی از سهل انگاری وی در حراست و حفاظت از کارگاه باشد، تامین کلیه خسارات راسا به عهده کارگزار خواهد بود.
12-2- اقامتگاه قانونی طرفین محل استقرار شرکت کارگزار .......... و شرکت سرمایه گذاری .... می باشد کلیه مکاتبا و ابلاغیه ها به این نشانی ها فرستاده خواهد شد.

این موافقت نامه در 12 ماده و یک تبصره ..... نسخه که همه نسخ دارای اعبار واحد می باشد تنظیم و مبادله گردید.


                          شرکت کارفرما                                                             شرکت کارگزار

 

بیشتر بخوانیم :

قرارداد حق العمل کاری (عملیات بازرگانی، خرید اقلام)

قرارداد مشاوره ای (تهیه و طراحی نقشه های معماری و سازه و تاسیساتی)+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.