امروز: سه شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ شوّال ۱۴۴۳ قمری و ۱۷ مه ۲۰۲۲ میلادی
پنج شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۰۷
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

قرارداد طراحی و نظارت بر اجراء دکوراسیون داخلی

قرارداد طراحی و نظارت بر اجراء دکوراسیون داخلی
به گزارشتمیم نیوز

 

این قرارداد بین شرکت .......... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای ....... از یک طرف و شرکت ......... به شماره ثبت ...... که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود به نمایندگی ....... (مدیرعامل) که به موجب اساسنامه اختیار امضای این قرارداد را دارند از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده یک – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی و نظارت بر اجرای دکوراسیون داخلی ...... دستگاه آپارتمان واقع ....... مجتمع اداری ........ به آدرس .......................................

ماده دو – شرح عملیات و بهای مربوطه :

حق الزحمه طراحی به منظور اصلاح و بهینه سازی موارد موجود و همچنین طراحی، نظارت بر جرای دکوراسیون داخلی و چیدمان ........ واحد ....... به مساحت تقریبی ......مترمربع از قرار هر متر مربع و جمعاً ............ ریال .
شامل : اصلاح کاربری کابینتها، طراحی سقف کاذب و پارتیشن، طراحی و روشنایی و مشاوره و نظارت بر خرید کلیه ملزومات و تجهیزات مورد نیاز و ....

ماده سه – مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد (به عدد) ............ ریال و (به حروف ...............) ریال که با توجه به متراژ تقریبی تا میزان ........... قابل افزایش یا کاهش خواهد بود بابت طراحی و نظارت بر اجرا می باشد که بر اساس قیمت های واحد پیشنهادی پیمانکار (مندرج در ماده دو) محاسبه گردیده است. (کلیه کسور قانونی به عهده پیمانکار می باشد).

ماده چهار – مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای قرارداد از تاریخ ......... لغایت ...... تعیین می گردد و پیمانکار متعهد است که در مدت اجرای قرارداد کلیه کارهای موضوع قرارداد را به نحو احسن و مطابق نقشه ها و مشخصات مورد تایید نماینده کارفرما که در این قرارداد ........ شرکت تعیین گردیده است به انجام رسانیده و تقاضای تحویل نماید.

ماده پنج – تغییر شرح عملیات :

هرگونه تغییر در شرح عملیات صرفاً با تایید نماینده کارفرما صورت خواهد پذیرفت.

ماده شش – نحوه تهیه و آماده شدن وسایل مورد نیاز :

الف – اقلام و وسایل و خدمات مورد نیاز پروژه از زمان اعلام پیمانکار در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت ...... روز کاری توسط نماینده کارفرما در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و در صورت هرگونه تاخیر مدت قرارداد به نسبت تاخیر افزایش می یابد.

ب -  با توجه به اینکه مقرر گردیده است پیمانکار در طراحی، تجهیز و دکوراسیون داخلی از هنر و سلیقه خود استفاده نماید لذا کلیه خدمات و اقلام که بایستی تهیه و تدارک گردد با هماهنگی پیمانکاری و نظر وی تامین خواهد شد.

ج - ....... درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می شود و مابقی در دو قسط مساوی ....... درصدی متناسب با پیشرفت کار در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

ماده هفت – ضمانت نامه :

در مقابل پیش پرداخت چک به مبلغ معادل ........... ریال به تاریخ ......... صادره از شعبه از پیمانکار دریافت می گردد.

ماده هضت – تعهدات پیمانکار :

الف – پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق نقشه های طراحی و مطابق مشخصات و دستورات کارفرما با بهترین روش اجرا نموده به طوری که کارهای انجام شده مورد قبول نماینده کارفرما باشد.

ب – پیمانکار تایید می نماید از قوانین مربوط به کار در محدوده شرح وظایف خود طبق قرارداد حاضر مطلع بوده و متعهد به اجرای تمامی آنها می باشد.

ج – پیمانکار متعهد می گردد هر گاه در اثر تخلف و یا بی توجهی در محدوده شرح وظایف وی به تاسیسات موجود در کارگاه، مواد و مصالح مربوط به کارفرما خساراتی وارد آید جبران خسارت مطابق و رویه متعارف نماید.

هـ - پیمانکار متعهد می شود چنانچه قسمتی از کار مطابق نقشه و مشخصات فنی اجرا نگردد ملزم به ترمیم و اصلاح آن مطابق نظر کارفرما خواهد بود.

و – کارکنان پیمانکار می بایستی از هر جهت صلاحیت انجام کار محوله را داشته باشند.

ز – پیمانکار متعهد می گردد چنانچه ابزار و تجهیزاتی از طرف کارفرما در اختیارش قرار داده شود در پایان کار عیناً مسترد نماید و در صورت وارد شدن خسارت می بایستی نسبت به جبران آن اقدام نماید.

ماده نه – موارد فسخ قرارداد :

در موارد ذیل کارفرما مجاز است با اعلام قبلی و ذکر دلیل قرارداد را فسخ و از پیمانکار خلع ید نماید :

الف – تاخیر بیش از ...... روز کاری در شروع به کار موضوع قرارداد (طراحی) در صورتی که کارفرما نسبت به تعهدات خود عمل کرده باشد.

ب – واگذاری یا انتقال کل یا قسمای از قرارداد به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری بدون اجازه کتبی کارفرما.

ج – عدم اجرای دستورات نماینده کارفرما به منظور رفع نواقص ومعایب که در کار موجود است.

ماده ده – اقدامات پس ازفسخ قرارداد :

الف – هر گاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه د رماده نه این قرارداد فسخ نماید، مراتب را کتباً به پیمانکار ابلاغ می نماید و خسارت وارده را بنا به تشخیص داورمرضی الطرفین از پیمانکار مطالبه نماید.

ب – کارفرما ضمن اعلام فسخ قرارداد از پیمانکار دعوت می نماید که برای صورت برداری از کارهای انجام شده و تمامی آنچه که به پیمانکار تعلق دارد ظرف مدت یک هفته نماینده ای معرفی نموده و هر گاه نماینده پیمانکار در مهلت مقرر حاضر نشود کارفرما می تواند راساً پروژه را صورت برداری نماید.

ماده یازدهم – حوادث قهریه (فورس ماژور) :

مطابق شرایط عمومی پیمان اجرا می گردد.

ماده دوازدهم – خسارت تاخیر :

چنانچه هر کدام از طرفین قرارداد در اجرای تعهدات خود تاخیر نمایند مبلغ ........... درصد قرارداد در هر روز به عنوان تاخیر محاسبه و به طرف مقابل پرداخت خواهد شد.

ماده سیزده – حل اختلاف :

در صورتی که اختلافی بین کارفرما و پیمانکار پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را به طریق توافق رفع نمایند شرایط عمومی پیمان منتشره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت از طریق مراجعه به مراجع قضایی موضوع اختلاف حل و فصل خواهد شد و پیمانکار ملزم است تا زمان حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

ماده چهارده – ممنوعیت های قانونی :

پیمانکار اعلام می دارد که مشمول ممنوعیت قانونی مصوب 22 دی ماه 1337 و اصلاحیه های بعدی آن نمی باشد.

ماده پانزده – نشانی طرفین قرارداد :

آدرس کارفرما :

آدرس پیمانکار :

ماده شانزدهم – نسخ قرارداد :

این قرارداد مشتمل بر ...... ماده و ....... بند در ........ نسخه که همگی از اعتبار یکسان برخوردارند تهیه و تنظیم گردیده است و امضای آن به منزله پذیرش کلیه مفاد برای طرفین قرارداد تلقی می گردد.


                              پیمانکار                                                                               کارفرما

 

بیشتر بخوانیم:

 قرارداد پیمان ترسیم، طراحی، تهیه و تایید نقشه کشی

قرارداد مشارکت مدنی سرمایه گذاری و خرید و ورود ماشین آلات

قرارداد بیمه باربری داخلی شرکت های حمل و نقل

 قرارداد فروش، حمل وتحویل اجناس و کالاها با نصب و راه اندازی+ 1
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.