امروز: شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۲۷
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

قرارداد کارگزاری (مدیریتی اجرایی عملیاتی)

قرارداد کارگزاری (مدیریتی اجرایی عملیاتی)
به گزارشتمیم نیوز

این قرارداد فی مابین شرکت .......... به نمایندگی آقای ......... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و شرکت ......... و به شماره ثبت ........ نمایندگی آقای ........ که من بعد در این قرارداد کارگزار می باشد به شرح موارد مندرج در ذیل منعقد می گردد.

ماده یک – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری مدیریتی اجرایی و عملیاتی برای انجام کلیه امور مربوطه به ...... اجرای طرح ....... کارفرما و سایر امور که کتباً تحت شرایط این قرارداد از طرف کارفرما به کارگزار ابلاغ می شود.

ماده دو – حدود خدمات و تعهدات کارگزار :

کارگزار نماینده تام الاختیار و وکیل کارفرما در انجام کلیه امور مندرج درماده یک این قرارداد به انضمام مطالبه حقوق و امتیازات و وصول مطالبات به شرح زیر می باشد.

2-1- سرپرستی املاک و اموال و دارایی مربوط به طرح اجرایی ....... به عنوان کارگزار کارفرما از طریق نظارت مستمر بر نحوه نگهداری اموال و مستغلات

2-2- خرید و فروش اموال، املاک و سرقفلی و حقوق ناشی از اعیان و عرصه در جهت رعایت صرفه و صلاح کارفرما در محدوده مندرج در موضوع قرارداد

2-3- انعقاد قرارداد اعم از اجاره، بیع، هبه و هرگونه عقد دیگر با سایر اشخاص مرتبط با موضوع قرارداد که در جهت حفظ منافع کارفرما لازم باشد.

2-4- انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری املاک و اموال مربوط به طرح اجرایی ........ و همچنین در صورت ابلاغ از سوی کارفرما انجام خدمات مذکور برای سایر پروژه ها ....... مسقر در محدوده ..... توسط کارگزار امکان پذیر می باشد.

2-5- پیگیری و وصول کلیه مطالبات کارفرما اعم از اجاره بها اجرت المثل در چارچوب طرح اجرایی ............

2-6- انجام کلیه امور مربوط به ....... دارندگان حق کسب و پیشه در محدوده طرح اجرایی ...........

2-7- استفاده از خدمات کارشناسی در رشته های مختلف در صورت نیاز

2-8- ارائه خدمات مالی و اداری به کارفرما

2-9- پیگیری و تجدید و انعقاد قرارداد و فسخ قرارداد اجاره مستاجرین با توجه به شرایط جاری و مبانی مربوطه

2-10- استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه خدمات کارگزاری از طریق استخدام مطابق قوانین و ضوابط جاری

2-11- مراجعه به مراجع حقوقی و قضایی، اداری، اقدامات قضایی و حقوقی مقتضی و منتج به احقاق حقوق کارفرما و تعقب قانونی با حق صلح و سازش و اعلام تعقیب استرداد دعاوی و دادخواست شکایات شرکت در دادگاه ها در کلیه مراحل رسیدگی در دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور. بازرسی کل کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر مراجع دیگر

2-12- مراجعه و پیگیری دعاوی حقوقی حل  اختلاف مالکیت کارفرما در چارچوب طرح اجرایی ........ کارشناسی با تعیین کارشناس ........ داور و غیره

2-13- اساسنامه مصوبه هیئت مدیره به شماره ....... مورخ ........ در خصوص تعهد کارفرما مطرح مصوب، طرح تفضیلی در قبال ارگان های دولتی، نقل و انتقال ملکیت املاک و مستغلات طرح به نام کارفرما، کارگزار موظف است از طریق انتقال سود حاصل از خدمات کارگزاری به حساب های اندوخته نسبت به پرداخت تعهدات و بدهی های قبلی مانند بدهی مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و سایر اشخاص اقدام نماید.

تبصره – در صورت عدم شناسایی و کسب سود حاصل از عملیات کارگزاری توسط کارگزار (در قالب این قرارداد) جهت انتقال به حساب های اندوخته، کارگزار می تواند تعهدات و بدهی های مندرج در بند فوق را از محل وجوه حاصل از وصول مطالبات کارفرما پرداخت نماید.

2-14- تنظیم اسناد ثبتی دردفاتر اسناد رسمی از هر قبیل به نمایندگی از طرف کارفرما

2-15- ارائه گزارشات مالی مربوط به نتایج حاصل از اجرای قرارداد کارگزاری به کارفرما و پیگیری و رفع مغایرت احتمالی حساب های فی مابین

2-16- ارسال صورت ریز نتایج حاصل از عملیات کارگزاری در پایان سال مالی به کارفرما جهت بررسی و تایید و ثبت در دفاتر قانونی کارگزار و طرف مقابل

2-17- تهیه و تنظیم صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی در پایان سال مالی و ارائه به مجمع عمومی و سازمان های ذیصلاح مربوطه می باشد.

2-18- امور فوق تمثیلی است نه حصری وکلیه امور لازم در خصوص انجام امر کارگزاری را شامل می گردد.

ماده سه – اختیارات و تعهدات کارفرما :

3-1- به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات کارگزاری در طی مدت اجرای موضوع قرارداد کارفرما می تواند از طریق معرفی نماینده نحوه انجام  عملیات کارگزاری را کنترل و بررسی نماید.

3-2- کارفرما مجاز خواهد بود کلیه هزینه های مندرج در دفاتر کارگزار را راساً رسیدگی نموده و نتایج رسیدگی را جهت اجرا به کارگزار ابلاغ نماید.

3-3- با توجه به وصول مطالبات کارفرما و انتقال آن به حساب های بانکی کارگزار در حدود موضوع قرارداد کارفرما می تواند با در نظر گرفتن منابع مالی مورد نیاز جهت ادامه عملیات و موضوع قرارداد، نسبت به انتقال مازاد وجوه به حساب های کارفرما اقدام نماید. بدیهی است این مبالغ در حساب های فی مابین درج گردیده و در پایان سال مالی تسویه خواهد شد.

3-4- کلیه هزینه های تبعی اجرای موضوع قرارداد اعم از هزینه های پرسنلی، اداری و تشکیلاتی و سایر هزینه هایی که مستقیماً یا غیر مستقیم به منظور اجرای مفاد این قرارداد توسط کارگزار انجام و تحقق می یابد بر اساس سوابق دفتری کارگزار به عهده کارفرماخواهد بود که در پایان سال مالی پس از رسیدگی و تاییدیه حساب های کارفرما منتقل می گردد.

3-5- کارفرما حتی الامکان تسهیلات لازم را برای در اختیار قرار دادن محلی مناسب جهت استقرار کارکنان کارگزار به عنوان دفر کار فراهم  خواهد نمود.

3-6- کلیه حقوق و امتیاز مالی و غیر مالی و حقوق حاصل شده از سوی کارگزار به کارفرما تعلق خواهد داشت و بدیهی است تعهدات و آثار حقوقی و مالی ناشی از اقدامات کارگزار نیز به عنوان نماینده کارفرما به عهده کارفرما خواهد بود.

ماده چهار – مدت قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ......... به مدت ........ شمسی خواهد بود که در پایان مدت قرارداد در صورت عدم اعلام کتبی جهت فسخ قرارداد برای دوره بعد تمدید شده تلقی می گردد.

ماده پنج – تامین اموال ماشین آلات و تجهیزات :

کارگزار می تواند اموال مورد نیاز خود را از محل وجوه حاصل از موضوع ماده ..... این قرارداد خریداری نماید این اقلام در پایان سال مالی به تایید کارفرما خواهد رسید و نحوه تسویه آن در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد گردید.

ماده شش – حق الزحمه کارگزار :

حق الزحمه کارگزار معادل ....... از آن قسمت از هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان کارگزار که مستقیماً در ارتباط با این قرارداد تحقق یافت هو یا تعهد شده است می باشد، هزینه های مذکور در پایان سال مالی توسط کارگزار به کارفرما صورت حساب خواهد شد که پس از رسیدگی و تایید توسط کارفرما ضمن انتقال کل هزینه های کارگزار به دفاتر کارفرما به شرح 4-3 این قرارداد (...... درصد) از مبلغ نیز مبنای شناسایی سود کارگزاری قرار خواهد گرفت.

ماده هفت – کسورات قانونی :

پرداخت کلیه خسورات ناشی از اجرای این قرارداد مربوط به هزینه های پرسنلی و مالیات تکلیفی قراردادهای موضوع این قرارداد کلاً به عهده کارگزار می باشد.

ماده هشت – حل اختلاف :

کلیه اختلافات احتمالی که ممکن است در مراحل اجرای قرارداد بین طرفین واقع گردد ابتدا از طریق انجام مذاکره بین طرفین حل و فصل خواهد گردید و در صورت عدم حصول توافق از طریق مراجع قضایی ذسصلاح پیگیری خواهد گردید.

ماده نه – فسخ قرارداد :

هر یک از طرفین در صورت تمایل به فسخ قرارداد می توانند حداقل ......... ماه قبل مراتب را به طرف مقابل اعلام نموده و در موعد مقرر قرارداد را فسخ نمایند در این صورت مراحل تسویه حساب همانند موار مندرج در بندهای فوق  انجام خواهد گردید.

ماده ده – نشانی طرفین :

کارفرما ...............................................................
کارگزار ..............................................................


                                    کارفرما                                                                       کارگزار

 

بیشتر بخوانیم:

قرارداد کارگزاری اسکلت سازی و فندانسیون یک قطعه زمین

قرارداد مشارکت مدنی در برداشت سود خالص از فعالیت اقتصادی

قرارداد کارگزاری اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی+ 1
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری