امروز: دوشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۲ شوّال ۱۴۴۱ قمری و ۲۵ مه ۲۰۲۰ میلادی
چهارشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۱۵
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

اختلاط نژادها - اقوام هند و اروپایی - میتانیها، حتیها، ارامنه، سکاها

اختلاط نژادها - اقوام هند و اروپایی - میتانیها، حتیها، ارامنه، سکاها
به گزارشتمیم نیوز

خاور نزدیک در زمان بخت نصر در برابر چشم دوربین و تیزبین، همچون اقیانوسی به نظر می رسید که در آن دسته های آدمی مانند گردابی، پیوسته با یکدیگر مخلوط و سپس از هم پراکنده می شدند، اسیر می کردند یا به اسیری در می آمدند، می خوردند یا خورده می شدند، می کشتند با به قتل می رسیدند. در پشت سر و گرداگر امپراطوری های بزرگ مصر و بابل و آشور و پارس مخلوطی از قبایل نیم بیابانگرد و نیم پابند زمین نشو و نما می کرد مانند: کیمریان، کیلیکیاییان، کاپادوکیاییان، بیتینیاییان، اشکانیان، موسیان، مئونیان،کاریاییها، لوکیاییان، پامفولیاییان، پیسیدیاییان، لوکائوییان، فلسطیان، عموریان، کنعانیان، ادومیان، بنوعمون، موآبیان و صدها قوم دیگر که هریک خود را مرکز جغرافیا و تاریخ می پنداشت. وجود این قبایل بیابانگرد در تمام طول تاریخ، برای کشورهایی که حالت تمرکز و استقرار بیشتری داشتند و این اقوام از هر طرف مرزهای آن کشور را در میان خود می گرفتند، خطر بزرگی به شمار می رفت. خشکسالی و سختی، هر چند یک بار، مردم این قبایل را بر آن می داشت که بر سرزمین های ثروتمند همسایه خود حمله کنند، به همین جهت، آن کشورها ناچار از آن بودند که پیوسته یا در حال جنگ باشند یا خود را برای جنگ و دفع حمله آماده نگاه دارند. غالب اوقات، قبایل بیابانگرد پس از آنکه دستگاه های سلطنتی برچیده می شد، برجای می ماندند و چه بسیار که خود جانشین آن می شدند. جهان ما پر از سرزمین هایی است که روزی تمدنی در آنجا وجود داشته و سپس بدویان به آن راه یافته و از نو زندگی بیابانگردی را در آن به راه انداخته اند. در آن دریای نژادها پاره ای دولت های کوچک تشکیل شده که اگر به صورت حامل و ناقل تمدن هم بوده، سهم خود را در میراث نژادی ادا کرده اند. مثلا میتانها تنها از آن جهت در تاریخ مورد توجه نیستند که دشمنان قدیمی مصر در خاور نزدیک بوده اند، بلکه از آن جهت اهمیت دارند که از نخستین اقوام هند و اروپایی شناخته شده در آسیا هستند که خدایانی به نام میترا، ایندرا و ورونه را پرستش کرده اند؛ انتقال این خدایان به پارس و هند راه را برای ما هموار می سازد تا خط سیر و تکامل نژاد آریایی را رسم کنیم.
حتیها متمدن ترین  و نیرومندترین اقوام هند و اروپای باستانی بودند. ظاهراً چنان به نظر می رسد که آن مردم از راه بوسفور و هلسئونت و دریای اژه یا قفقاز به شبه جزیره کوهستانی واقع در جنوب دریای سیاه، که اکنون آسیای صغیر نام دارد هجرت کرده و به عنوان طبقه ای جنگ آور در آن مستقر شده و بر بومیان آن سرزمین که کارشان کشاورزی بوده تسلط یافته اند. در حوالی 1800ق.م این قوم را در نزدیکی سرچشمه های دجله و فرات می یابیم، از همین جاست که قشون و نفوذ خود را بر سوریه گستردند و مدت ها مایه پریشانی خاطر امپراطوری مصر شدند. رامسس دوم ناچار شد که یا حتیها پیمان صلح ببندد و به برابری شاه حتیها با خود اعتراف کند. پایتخت دولت حتی در محلی بود که اکنون بوغازکوی نام دارد و آغاز تمدن آنان در همین شهر بوده است، یکی از پایه های آن تمدن استخراج آهن از کوههای مجاور ارمنیه بود، پایه دیگر آن وضع قوانینی بود که قانون نامه حمورابی بسیار در آنها موثر بوده است و دیگر دریافت ساده ای از زیبایی و هنر که آنان را واداشته بود تا مجسمه های ناپخته و درشتی بتراشند یا نقش هایی بر روی سنگ های کوه از خود به یادگار بگذارند. زبان مکالمه آن مردم با زبان های هند و اروپایی نزدیکی فراوان دارد؛ اشتقاق و صرف آن به لاتین و یونانی شبیه است؛ بعضی از کلمات ساده آن به صورت محسوسی مشابه با کلمات انگلیسی است. حتیها خط صورت نگاری داشتند و آن را به اسلوب عجیب و مخصوص به خویش می نوشتند به این معنا که یک سطر را راست به چپ می نوشتند و سطر پس از آن را از چپ به راست. از بابلیان خط می خی را گرفتند و خط نویسی بر لوح گلی را به مردم جزیره کرت آموختند. چنان به نظر می رسد که با عبرانیان قدیم سخت درآمیخته و مخلوط شدده بودند، این اختلاط به اندازه ای بود که بینی منقاری خود را به عبرانیان دادند و باید این خصوصیت سیمای عبری را براستی آریایی بدانیم. بعضی از لوح های حیت، که اکنون موجود است در واقع حکم لغت نامه هایی را دارد که در برابر کلمات حتی، معادل سومری و بابلی آن نوشته شد؛ لوح های دیگر شامل دستورهای اداری است و نشان میدهد که دولت حتی دولت پادشاهی نظامی و دارای مرکزیت کامل بوده است؛ در حدود 200 لوح شکسته نیز موجود است که در واقع مجموعه قوانینی است و در میان آنها آیین نامه های مربوط به بهای کالای مورد نیاز عمومی دیده می شود. حتیها، به همان صورت اسرار آمیزی که وارد تاریخ شدند از صحنه تاریخ برافتادند. شهرهای ایشان یکی پس از دیگری رو به انحطاط و خاموشی رفت، شاید علت آن بوده که اسرار استخراج آهن را که مایه نیرومندی آن قوم شده بود، رقیبان آنها نیز دریافتند و این خود مایه ضعف و انقراض آنان شده است. آخرین پایتخت حتی یعنی کرکمیش، در سال 717ق.م به تصرف دولت آشور درآمد.
 درست در شمال آشور قومی به سر می برد که نسبت به اقوام دیگر استقرار بیشتری داشت، این قوم را اوراتور می نامیدند وعبریان آرارات؛ همین مردمند که بعدها ارمنی خوانده شدند. ارمنیان قرن های متعددی حکومت مدون مستقل و آداب و عادات و هنرهای مخصوص به خویش داشتند، این شکل زندگی در میان ایشان تا آن زمان که امپراطوری پارس بر همه آسیای باختر استیلا پیدا کرد، ادامه داشت. در زمان بزرگترین شاه خود، ارگیتیس دوم، با استخراج آهن  ساختن و فروختن آن به مردم آسیا و یونان، ثروت فراوان به دست آوردند و در تمدن و آسایش و آداب زندگی به درجه بلندی رسیدند و بناهای عظیم سنگی ساختند و گلدان ها و مجسمه های کوچک عالی از خود به یادگار گذاشتند ولی ثروت خود را در جنگ های هجومی پرخرج و جنگ های دفاعی برای رد حملات آشوریان از دست دادند و در زمام جهانگیری کوروش تحت تسلط پارسیان قرار گرفتند.
بالاتر از سرزمین ارمنیان و در کنار دریای سیاه، سکاها بیابانگردی می کردند؛ آنها مردم وحشی و  درشت اندان قبایل جنگی نیمه مغول و نیمه اروپایی بسیار نیرومندی بودند که در ارابه به سر می بردند و زنان خود را سخت در پرده نگاه می داشتند. بی زین بر اسبان سرکش سوار می شدند، جنگ می کردند تا زنده بمانند و زندگی را برای آن می خواستند که بجنگند، خون دشمنان خود را می آشامیدند و پوست سر آنان را دستمال خود می ساختند. این مردم با حملات پیوسته خود مایه ضعف آشور بودند و در حدود سالهای 630-610 ق.م به باختر هجوم آوردند و هر که را در سر راه خود می یافتند، می کشتندو همه جا را خراب می کردند. به این ترتیب تا دلتای نیل پیش رفتند، آنگاه بیماری غریبی در میان آنان افتاد و گروه بیشماری از آنان را بکشت و در آخر کار مغلوب مادها شدند و ناچار به سرزمین اصلی خود در شمال بازگشتند. این تاریخ مختصر نمونه دیگری از زندگی اقوام وحشی را که در حاشیه دولت های شرقی بزرگ و قدیم می زیسته و مایه ناراحتی آن دولت ها بوده اند، در برابر ما مجسم می سازد.


ادامه دارد ...

 

منبع: تاریخ تمدن- ویل دورانت

 

بیشتر بخوانیم :

اختلاط نژادها - ملتهای هند و اروپایی – فریگیان مادرمقدس، لیدیاییان، کرزوس، سولون، کوروش

اختلاط نژادها- اقوم سامی- قدمت اعراب، صور و صیدا، انتشار الفبا، سوریه، عشتاروت، آدونیس، قربانی کردن کودکان+ 1
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری